iSusice.eu |  Ckyne.eu |  iPrachatice.eu |  Stozec.eu |  Vimperk.eu |  Volary.eu |  Zdikov.eu Kamery HumlNET |  Kamery ČHMÚ
 • Na šumavské Paště novou trasou

   tz

   

  Na šumavské Paště novou turistickou stezkou

   

   

          Správa NP Šumava odstraní v průměru téměř 3000 suchých a nebezpečných stromů podél turistických tras ročně. Jsou však lokality, na kterých by pokácení všech nebezpečných souší způsobilo vznik velkých holin a tím by došlo ke zhoršení stavu ekosystému. Přesně taková situace nastala podél turistické trasy vedoucí z Paštěckého mostu od Otavy k zaniklé osadě Přední Paště.

   

         „V okolí zeleně značené turistické trasy od řeky Otavy vzhůru, která vede přírodní zónou národního parku, dochází k zásadní změně lesního porostu na ploše několika hektarů. Odumírají zde dospělé smrky, a pod nimi, doslova před očima rostou nové stromy. Přitom skladba nového lesa je druhově bohatší než doposud – je zde velké množství buků, jedlí a javorů,“ představuje dění na lokalitě u Paštěckého mostu náměstek ředitele Správy NP Šumava Jan Kozel.

   

         Odumírající smrky, z nichž mnohé dosahují výšky přes 40 metrů, jsou už v takové fázi rozkladu, že se budou v nadcházejících letech lámat. To znamená vysoké riziko pro turisty, kteří by se po trase pohybovali.

   

         „Značená turistická trasa, která má od břehu řeky Otavy převýšení přes 100 metrů na jednom kilometru trasy, vede serpentinami vzhůru. Na tomto úseku dlouhém 1,4 km se přitom v prudkém svahu vyskytuje více než 700 souší, které jsou pro návštěvníky velkým bezpečnostním rizikem. Kácení tak velkého počtu vysokých souší v komplikovaném profilu turistické stezky, by však znamenalo vytvořit holinu větší než tři hektary. Zásah by tak vedl k podstatné změně ekosystému a zničení přirozené obnovy. Trasu proto musíme pro veřejnost uzavřít,“ vysvětluje mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák. „Po odeznění rizika bude cesta prořezána a opět zpřístupněna,“ dodává.

   

         Zákaz vstupu na tuto část turistické trasy bude po dobu hrozícího rizika označen jak ze směru od Otavy, tak ze směru od Paští. Zároveň zde budou umístěny informace o nové trase, kterou, jako náhradu za tuto dočasně uzavřenou, proznačil Klub českých turistů.

   

         Nově je možné k Paštím dojít z města Rejštejn po modré turistické značce, tzv. Klostermannově cestě kolem Klášterského mlýna na Malý Radkov. Odtud pak dále po zelené turistické trase na Velký Babylon, kde navazuje nově proznačená žlutá turistická trasa až na Prostřední Paště a dále pak na Přední nebo Zadní Paště. Tyto lokality jsou přitom stále přístupné z Dobré Vody přes Malý Babylon a Stodůlky. 

   

  Jan Dvořák
  tiskový mluvčí
  Správa NP Šumava 

   

   

  Fotografie z místa od Štěpána Rosenkranze

  Popisky k fotografiím : 

  1) Podél necelého 1,5 km turistické trasy se nachází více než 700 souší hrozící pádem na ní.
  2) Podrost pod soušemi je druhově pestrý.
  3) Profil turistické trasy nedovoluje vykácet všechny nebezpečné souše podél ní.
  4) Souše podél turitické trasy od Paštěckého mostu k Paštím.
  5) Souše podél zelené turistické trasy přesahují výšku 40 metrů.
  6) Souše už jsou ve fázi rozpadu.
  7) V podrostu rozpadajícího se dospělého smrkového lesa je nastartovaná přirozená obnova.
  8) Mapa

   

    

    

   


   

  Sdílet