Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Aktuální nabídka městských bytů k pronájmu


  Výzva k podání nabídky na pronájem městského bytu velikosti 3+1  

   

  Byt č. 24, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Kaštanová, čp. 1159, Sušice. Byt se nachází v šestém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. Rozměry  jednotlivých   místností:   kuchyň 10.61 m2,    1.  pokoj 19.53  m2, 2. pokoj 12.00 m2,  3. pokoj 12.00 m2, předsíň  10.06 m2, koupelna  2.86 m2, WC 1.03 m2, balkon 6.02 m2, sklep 2.88 m2.Celková rozloha bytu 76.99 m2. Datum prohlídky bytu: 24.10.2017 od 9.00 do 9.10 hod.

   

  Byt č. 7, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Volšovská, čp. 903, Sušice. Byt se nachází ve čtvrtém nadzemním podlaží domu. Dům je zateplený a v bytě jsou plastová okna. Rozměry  jednotlivých  místností:   kuchyň 8.52 m2,   1.  pokoj 16.30  m2, 2. pokoj 12.48 m2,  3. pokoj 12.14 m2, předsíň 5.87 m2, koupelna 2.35 m2, WC 1.08 m2,  šatna 1.70 m2,  balkon 5.10 m2,  komora mimo byt 1.10 m2, sklep 1.12 m2. Celková rozloha bytu 67.76 m2. Datum prohlídky bytu: 24.10.2017 od 9.20 do 9.30 hod.

   

  Byt č. 7, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Vodní, čp. 142, Sušice. Byt se nachází ve třetím nadzemním podlaží domu.  Dům  je  zateplený  a v bytě jsou plastová okna. Rozměry  jednotlivých  místností:   kuchyň 8.80 m2,   1.  pokoj 17.90  m2, 2. pokoj 13.40 m2,  3. pokoj 12.30 m2, předsíň 6.80 m2, koupelna 2.10 m2, WC 0.88 m2, komora 2.20 m2, sklep 7.00 m2. Celková rozloha bytu 71.38 m2. Datum prohlídky bytu: 24.10.2017 od 9.40 do 9.50 hod.


  Byt č. 10, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. U Kapličky, čp. 720, Sušice. Byt se nachází v pátém nadzemním podlaží domu.  V  bytě  jsou  plastová okna. Rozměry  jednotlivých  místností:    kuchyň 9.30 m2,  1.  pokoj 16.34  m2, 2. pokoj 12.09 m2,  3. pokoj 8.92 m2, předsíň 10.55 m2, koupelna 2.88 m2, WC 1.04 m2, balkon 6.00 m2, sklep 2.53 m2. Celková  rozloha bytu 69.65 m2. Datum prohlídky bytu: 24.10.2017 od 10.05 do 10.15 hod.

   

  Žadatel musí splnit tyto podmínky:

  • musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům
  • nesmí být dlužníkem města, nesmí být v insolvenci a nesmí být proti němu vedeno exekuční řízení
  • nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení
  • během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt, který mu byl městem nabídnut k nájmu
  • uplynula  již  lhůta,  na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vyřazena (týká se pouze žadatele, kterému byla  žádost o pronájem bytu vyřazena)
  • musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti
  • musí uvést výši navrhovaného nájemného za m2/měsíc (minimální výše nájemného: 44,91 Kč/m2/měsíc)

   

  Nabídka  musí  být  podána  nejpozději:  31.10. 2017  v zalepené obálce s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“  +  označení  požadovaného  bytu  +  adresa odesílatele.

   

  Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky:

  Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájemného za m2/měsíc.  

  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou  pěti let.

  Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodů.

   

  Bližší  informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům na  Městském úřadě v Sušici,  odbor majetku a rozvoje města, 4. patro,  č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle 376 540 141.      

   

  Sdílet