Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • I v prosinci je šance získat městský byt


   

  Výzva k podání nabídky

  na pronájem městského bytu velikosti 3+1   Byt č. 3, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.),

  ul. Vodní, čp. 141, Sušice.

  Byt se nachází ve čtvrtém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna a dům je zateplený. Rozměry  jednotlivých   místností:  kuchyň 8.80 m2,    1.  pokoj 17.90  m2, 2. pokoj 13.40 m2,  3. pokoj 12.30 m2, předsíň  6.80 m2, koupelna  2.10 m2, WC 0.88 m2, komora 2.20 m2, sklep 7.00 m2.

  Celková rozloha bytu 71.38 m2.

  Datum prohlídky bytu: 19.12.2017 od 9.30 do 9.40 hod.

   

  Žadatel musí splnit tyto podmínky:

  • musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům
  • nesmí být dlužníkem města, nesmí být v insolvenci a nesmí být proti němu vedeno exekuční řízení
  • nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení
  • během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt, který mu byl městem nabídnut k nájmu
  • uplynula  již  lhůta,  na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vyřazena (týká se pouze žadatele, kterému byla  žádost o pronájem      bytu vyřazena)
  • musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti
  • musí uvést výši navrhovaného nájemného za m2/měsíc;  (minimální výše nájemného: 44,91 Kč/m2/měsíc)

   

   Nabídka  musí  být  podána  nejpozději:  31. 12. 2017   v zalepené obálce s nápisem „neotvírat – nabídka na  pronájem bytu“  +  označení  požadovaného  bytu  +    adresa odesílatele.

   

  Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky:

  Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájemného za m2/měsíc.  

  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou  pěti let.

  Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodů.

  Bližší  informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům na  Městském úřadě v Sušici,  odbor majetku a rozvoje města, 4. patro,  č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle 376 540 141.     

   

  -lk-

  Sdílet