Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • A(tmos)féra kolem nemocnice houstne


  Text ke zveřejnění  v 6. vydání Sušických občasných stránkách 13. 4. 2018:

  Kroky správní rady a odchod některých členů

   

   

  OTÁZKY NAPŘÍMO


  Zeptal jsem se zastupitelky a předsedkyně rozšířené a nyní opět zhublé správní rady nemocnice o.p.s., Andrey Staňkové, neboť přislíbila zveřejňování aktuálních informací, jak je to teď doopravdy s naší nemocnicí? Co dělá nová správní rada, ze které odešli tři nově jmenovaní lidé? Proč odešli? Na koho padá odpovědnost za stav nemocnice? A zda je vůbec nějaké řešení v dohlednu? Jaký je cíl správní rady? A zda na dubnovém zastupitelstvu (18. 4. 2018 v 16 hodin v kině) vůbec dostaneme konkrétnější informace.

   

   

  „Správní rada i na veřejném zastupitelstvu bude připravena pravdivě informovat zastupitele a veřejnost o své činnosti od února dodnes.

   

  Práce, kterou správní rada odvádí je, a chápu že to veřejnost může do jisté míry popuzovat, takříkajíc “neviditelnou“, protože je především o získávání kvalitních podkladů pro rozhodnutí. A to znamená hledání, zjišťování, ověřování, návrhy, zajišťování právně správných postupů... Z informací které jsme díky činnosti v SR zjistili vyplývá, že to není SR ale zastupitelstvo, kdo může podstatným způsobem ovlivnit podobu a rozsah zdravotní péče v sušické nemocnici. Současná o. p. s. má se skutečnou nemocnicí společný v podstatě jen název, ale na podobě ani rozsahu zdravotních služeb se nemůže výrazně podílet s ohledem na nastavení současných právních vztahů. Řešení určitě nespočívá ani ve zdánlivě jednoduché výměně ředitele.

   

   

  Proklamativní prohlášení, líbivá, ale bez výsledků, nejsou, zdůrazňuji, cílem správní rady. Co je naopak cílem - zjistit maximální možný rozsah informací, které mohou zastupitelům posloužit k návrhu smysluplného řešení provozu sušické nemocnice a dají jim tak možnost jednoznačně se vyjádřit a podle toho dál jednat. Nadcházející jednání zastupitelstva bude, podle mého názoru, rozhodující pro fungování zdravotnické péče v Sušici do budoucna. Zastupitelé jsou jediní, kteří teď mohou rozhodnout o tom, zda za to přijmou (město) zpět odpovědnost v plném rozsahu a budou podle toho jednat, nebo zda se této odpovědnosti vzdají.

   

   

  Proč odešli tři členové nově jmenované správní rady? Zcela jistě budou otevření k tomu si toto argumentovat sami, z jejich postoje pro mě vyplynulo, že nejsou ochotni akceptovat navržené kroky tak jak musí jít za sebou, i když jim rozumí. Zřejmě mají pocit, že více jako členové správní rady k „sušickému zdravotnictví“ přispět nemohou. Přesto jim děkuji za jejich názory a podněty, kterými přispěli.

   

   

  Věřím, že na jednání zastupitelstva bude mnoho vyjasněno a veřejnost rozhodně nezůstane neinformovaná.“

   

  -dpm-

   

   

   

  Sdílet