Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Struktura a fungování o.p.s.

   

  Placený mediální prostor Nemocnice Sušice o.p.s.

   


   

   

  Z HISTORIE Nemocnice Sušice o. p. s.

   

   

  stručně:

   

  Založení Nemocnice Sušice o. p. s. - 1. 6. 1998

   

  zakladatel: město Sušice

  účel/druh obecně prospěšných služeb:

  Ambulantní a ústavní zdravotní péče včetně poskytování prostředků zdravotnické techniky, přeprava pacientů neodkladné péče včetně činností s tím souvisejících;

  Poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

   

  platné registrace: od 12. 6. 1998

   

  Zánik oprávnění k poskytování zdravotnických služeb Nemocnice Sušice o. p. s. – říjen 2015

  Vznik oprávnění k poskytování zdravotnických služeb – od 1. 11. 2015 Nemos Sokolov s. r. o.

   

   

  DOKUMENTY a zprávy týkající se Nemocnice Sušice o. p. s. lze najít v databázi

  OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

   

  Na Nemocnici Sušice o. p. s. se vztahuje zákon č. 248/1995 Sb. (např. ZDE)

   

  schema ops

   

   

   

   

   

  Nemocnice Sušice o. p. s. provozovala sušickou nemocnici až do roku 2015.

   

  Úvaha o hledání strategického partnera, který by převzal provozování nemocnice formou nájmu, byla prezentovaná zakladateli o. p. s. (město Sušice) již v roce 2013 – personální problémy a jejich řešení přesáhly možnosti o. p. s. Situace gradovala v r. 2015, kdy byl ohrožen provoz z důvodu nedostatku lékařů.

   

   

  23. 3. 2015 Rada města bere na vědomí zprávu ředitele Nemocnice Sušice o.p.s. o personální situaci v Nemocnici Sušice, o.p.s.

   

   

  22. 4. 2015 ZM rozhodlo o nutnosti hledání strategického partnera pro další dlouhodobé zajištění provozu Nemocnice Sušice o. p. s.

   

   

  květen 2015 Oznámení města o záměru pronajmout nemocnici

   

   

  17. 6. 2015 ZM pověřilo radu města jednat o dalších podmínkách spolupráce a přípravou smluvního zajištění nového vztahu ve věci Nemocnice Sušice o. p. s. se společnostmi Nemos Group a. s., a Penta Investments s. r. o.

   

   

  Zastupitelstvo města pověřilo starostu města a ředitele Nemocnice Sušice o. p. s. jednáním s partnery za účelem zajištění dalšího provozu nemocnice a předložením zprávy na příštím jednáni zastupitelstva města.

   

   

  22. 6. 2015 Rada města schválila pracovní komisi Nemocnice Sušice o. p. s. v tomto složení: předseda: Ing. Vladimír Sloup, členové: Ing. Stanislav Karas, MUDr. Jiří Choc, Michal Malina, MUDr. František Musil, Bc. Petr Mottl, Petr Málek, Ing. Božena Šlajsová, Ing. Romana Šmrhová, JUDr. Jiří Štancl, Mgr. Jindřich Sojka, Libor Diviš a Ing. Vladimír Marek.

   

   

  10. 8. 2015 Rada města vzala na vědomí zprávu ředitele Nemocnice Sušice o.p.s. o současném stavu jednání s partnery pro Nemocnici  Sušice o.p.s.

   

   

  31. 8. 2015 Rada města schvaluje pronájem areálu nemocnice v Sušici, sestávající z nemovitostí dle přílohy č. 2 smlouvy, společnosti NEMOS SUŠICE s.r.o., se sídlem Praha 7, Za Císařským mlýnem 1115/2, PSČ 17000, za roční nájemné ve výši 2.400.000,- Kč + DPH, a to na dobu určitou od 1.10.2015 do 30.9.2040 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

   

   

  16. 9. 2015

  Podpis smlouvy o nájmu věcí movitých mezi Nemocnice Sušice o. p. s. a Nemos Sokolov s. r. o

  Podpis smlouvy o nájmu nemovitostí mezi městem Sušice a Nemos Sušice s. r. o.

   

  28. 9. 2015

  Podpis smlouvy o podnájmu nemovitostí mezi Nemos Sušice s. r. o. a Nemos Sokolov s. r. o.

   

   

  Od data podepsání (16. 9. 2015) smlouvy o nájmu movitých věcí přestala být Nemocnice Sušice o. p. s. provozovatelem sušické nemocnice ve smyslu zajištění rozsahu a poskytování zdravotnické péče. OPS zrušila registrace pro poskytování zdravotnických služeb, rozvázala se všemi svými zaměstnanci /vyjma ředitele ops/ pracovně právní vztahy, vypověděla, nebo převedla uzavřené smlouvy na nájemce /Nemos/. Účel jejího založení tak de facto zanikl, zrušena nebyla z důvodu některých probíhajících procesů (klinická studie, soudní spor se záchranáři...) Od tohoto okamžiku má OPS práva pouze k hmotnému majetku, který pronajala. Všechna ostatní práva zanikla.

   

   

  V následující stati jsou uvedeny vztahy, vazby a vlivy ve smluvním vztahu uzavřeném 16. 9. 2015 mezi Nemocnicí Sušice o. p. s. a Nemos Sokolov s. r. o.

   

   

  Sdílet