Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Další opatření ministerstva zdravotnictví se dotýká seniorů


  Mimořádné opatření pro domovy seniorů  a pobytová zařízení sociální péče pro seniory

   

  senior
  Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes odpoledne na tiskové konferenci představil další mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které bylo vyvoláno šířením nákazy Covid-19 mezi populací seniorů, a to jak  v domovech seniorů, tak v  dalších pobytových sociálních zařízeních pro seniory.

   

  Opatření obsahuje  úplný zákaz návštěv, zákaz vstupu dobrovolníků, zbytných zdravotnických pracovníků, důraz na naprosté dodržování režimových opatření.

  Dále by měl být striktně omezen pohybu klientů v rámci zařízení, zrušeny skupinové aktivity včetně například společného stravování.

   

  Seniorům by měl personál zařízení dvakrát denně bezkontaktně změřit teplotu, v případě  zvýšené teploty nad 37,5°C  bude klient přemístěn do preventivní izolace do doby provedení testu na potvrzení či vyvrácení  nákazy Covidem-19.

   

  Pravidelné sledování sebe sama bude provádět i personál takových zařízení.  Opatření dále uloží  sledování také ostatních příznaků, které mohou být symptomy nákazy Covid-19, jako jsou respirační onemocnění, kašel apod. V případě podezření  na nákazu Covid-19 bude klient či pracovník personálu, u něhož takové podezření vznikne, přemístěn do izolace, a to do doby výsledku testu.

   

  Za tím účelem musí nově všechna pobytová zařízení sociálních služeb pro seniory vytvořit lůžka pro izolaci, a to v objemu 10 % celkové kapatcity zařízení. Zavedeny by měly být  i tzv. "COVID zóna" a NON COVID zóna"" v rámci zařízení tak, aby byl minimalizován možný kontakt zdravých s nemocnými (včetně personálu), proto  aby  nedocházelo ke zvyšování rizika přenosu nákazy. Pokud takový zónový systém v zařízení není možné vybudovat, ministerstvo připravuje i náhradní řešení mobilních, tzv. kontejnerových, nemocnic.

   

  Pacienti, kteří v takovém zařízení Covidem-19 onemocní a u nichž nebudou klinické příznaky vyžadovat hospitalizaci (průběh nemoci bude velmi mírný), mohou zůstat při zachování veškerých bezpečnostních a izolačních opatření v pobytovém zařízení; ti kteří vykáží závažnější klinické příznaky, budou hospitalizováni ve zdravotnických zařízeních.

   

  Mimořádné opatření, cílené na prevenci a bezpečnost seniorů, bylo konzultováno s Asociací poskytovatelů  sociálních služeb. Ministerstvo  v rámci plnění nového opatření  distribuuje od dnešního dne příslušné informace a pokyny jak Krajským hygienickým stanicím, tak personálu sociálních zařízení.

   

  Mimo rámec tohoto opatření bylo na tiskové konferenci dále uvedeno, že v zařízeních, v nichž klienti zemřeli  v souvislosti s nákazou Covid-19, byla provedena  ohnisková i plošná desinfekce, byli otestováni klienti i zaměstanci, v opodstatněných případech provedena izolace či hospitalizace v nemocnici.

   

  -oficiální text opatření bude aktuálně na www.mzcr.cz  a stránkách www.vlada.cz-

  Sdílet