Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • 1. 4. začíná úplná uzavírka Dlouhá Ves - Radešov


  objizdka1
  Od 1. dubna  do 30. června potrvá úplná uzavírka silnice Dlouhá Ves – Radešov. V rámci uzavírky bude dokončena stavba silnice v tomto úseku, která navazuje na předchozí etapy, realizované od května 2019. Objízdné trasy jsou stanoveny stejně jako v případě uzavírky v loňském roce.

   

   

  Plánovaný termín ukončení úplné uzavírky je 30.  června a ke zprůjezdnění zmíněného úseku by mělo dojít od 1. července 2020.

   

  Důvodem úplné uzavírky především bezpečnost dopravy a související rychlost stavebních prací, která  by v případě pouze částečné uzavírky byla značně omezená. Průjezd úplnou uzavírkou je povolen pouze linkovým autobusům a složkám Integrovaného záchranného systému.

   

   

  Objízdná trasa pro veškerou dopravu je vedena ze Sušice přes Podmokly, Dražovice do Kašperských Hor a Rejštejna, odkud pokračuje na Srní, Modravu a Horskou Kvildu.

   

   uzavirka

   

   

  Komunikace z Kašperských Hor (od bývalé sokolovny), přes Tuškov do Dlouhé Vsi je po celou dobu výstavby silnice průjezdná pouze pro vozidla do 3,5 t a šíře vozidla 2,3 m!

   

  Veřejnou autobusovou dopravu pro cestující mezi Sušicí a Kašperskými Horami zajišťují autobusy ČSAD Plzeň a místní linka autobusu města Kašperské Hory (do 13. 6. 2020, poté službu zajišťuje  společnost Arriva). Nemělo by docházet k výraznějším zdržením, ani omezením, aktuální jízdní řády jsou k dispozici u řidičů autobusů, na zastávkách, v elektronických informačních systémech dopravců (IDOS).

  ČSAD autobusy Plzeň doplňují, že provoz oblíbených spojů s přepravou jízdních kol ze Sušice na Modravu a Kvildu, bude letos zahájen až po 14. červnu 2020 z důvodu  změny provozovatele.

   

  -------------------------------

   

  Zhotovitel stavby i starostové dotčených měst a obcí a jejich obyvatelé žádají řidiče, aby z důvodů zajištění maximální bezpečnosti dopravy respektovali všechna dopravní značení, s nimiž se na objízdných trasách setkají.

   

  Důležitá dopravní spojnice mezi českou a bavorskou stranou Šumavy by měla, podle výše uvedených informací, být po opravě zprůjezdněna bez jakéhokoliv omezení od 1. července 2020; tato část dopravně silně zatížené hlavní komunikace bude po letech plánování bezpečnou a kvalitní silnicí, která bude vyhovovat rostoucím nárokům na osobní, nákladní i autobusovou dopravu. Rekonstrukce zhruba 5,3 km dlouhého úseku silnice si vyžádá náklady téměř 270 milionů korun.

   

  V souvislosti s dopravní situací směrem do jihočeského kraje upozorňujeme, že je  s platností od 30. 3. 2020 uzavřen průtah obcí Zdíkov a s tím  provedena další opatření - dočasné zrušení či přesunutí autobusových zastávek apod.

  Podrobnosti včetně objízdné trasy:

  Úplná uzavírka  průtahu obce Zdíkov, to od 30. 3. 2020 do 12. 6. 2020.

   

  -red-

   

   

   

  Sdílet