Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • 20. dubna skončí omezený provoz úřadů, mimořádná opatření ale platí nadále


  urad otevreno

  Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. března 2020 bylo s účinností od 1. dubna 2020 všem orgánům veřejné moci a správním orgánům nařízeno zachovávání omezeného provozu s ohledem na vyhlášený nouzový stav. Omezený provoz se promítl do zkrácených úředních hodin, omezení výkonu práce na agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně a kontinuálně zajišťován, a na plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu. Rovněž byla nastavena pravidla pro omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy.


  S účinností od 20. dubna 2020 se všem orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“) nařizuje, aby v rámci všech svých pracovišť dodržovaly v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č.194, pod č. 69/2020 Sb.

   

  Cílem tohoto opatření je obnovení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů v plném rozsahu a zároveň nastavení takových pravidel, aby se v co největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19.

   

  V praxi to znamená, že 19. 4. 2020 skončí omezení provozu, úřady budou otevřené v běžných  hodinách, s obvyklými úředními hodinami,  přičemž je nutné dodržovat podmínky stanovené aktuálním mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (ze dne 9. 4. 2020):

   

  1. omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“)s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:

  a) upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům v úředních hodinách platících před vyhlášením nouzového stavu,

  b) při osobním kontaktu:

   • - přijetím opatření zabraňujících přímému kontaktu bez bariéry do 2 metrů, je-li to možné,


   • - vytvořením podmínek pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry, je-li to možné, zabránit shlukování osob na chodbách nebo v čekací zóně (jsou-li např. sedačky těsně vedle sebe, je nutné umožnit využití jen každé druhé z nich např. nápisem „Nesedat“, sedací místa nesmí směřovat proti sobě ve vzdálenosti do 2 metrů),


   • - rozmístěním stojanů pro dezinfekci rukou do klientských prostor,


   • - použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;


   • - prováděním zvýšených hygienických opatření v místě provozu (dezinfekce ploch, pravidelná dezinfekce klik, tlačítek výtahů, zábradlí a dalších míst, kterých se běžně dotýkají ruce včetně sdílených psacích potřeb),

   

   

  c) příjmem dokumentů od klientů/veřejnosti přednostně prostřednictvím elektronické komunikace, je-li to možné, a vhodným informováním klientů/veřejnosti o této skutečnosti,

  d) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, jednání probíhají přednostně vzdáleným způsobem, pokud probíhají osobně, pak za zvýšených hygienických opatření,

  e) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu, včetně dodržení minimální doporučované vzdálenosti při konzumaci jídel a nápojů bez nasazené ochrany dýchacích cest.

   

  2. zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců orgánu, práce na dálku).

   

  -zdroj MO/ MZ CR-

  Sdílet