Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Aktuální nabídka městských bytů k pronájmu


  Výzva k podání nabídky na pronájem městského bytu velikosti 3+1 a 4+1

   

  Byt č. 7, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Kaštanová, čp. 1168, Sušice.

  Byt se nachází ve čtvrtém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. V domě není výtah. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 9,30 m2, 1. pokoj 19,66 m2, 2. pokoj 17,06 m2, 3. pokoj 14,23 m2, předsíň 8,43 m2, koupelna 2,88 m2, WC 1,04 m2, balkon 4,39 m2, sklep 5,76 m2, šatna 2,28 m2, komora v bytě 6,24 m2 . Celková rozloha bytu 91,27 m2.

  Datum prohlídky bytu: 28. 4. 2020 od 9:00 do 9:15 hod.

   

   

  Byt č. 6, velikost 4+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Kaštanová, čp. 1164, Sušice.

  Byt se nachází ve třetím nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová

  okna. V domě se nachází výtah. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 9,30 m2, 1. pokoj 19,32 m2, 2. pokoj 13,26 m2, 3. pokoj 10,09 m2, 4. pokoj 9,28 m2, předsíň 2,13 m2, koupelna 2,88 m2, WC 1,03 m2, balkon 4,39 m2, sklep 5,76 m2, komora 2,28 m2. Celková rozloha bytu 89,72 m2.

  Datum prohlídky bytu: 28. 4. 2020 od 9:20 do 9:35 hod.

   

   

  Žadatel musí splnit tyto podmínky:

  - musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům

  - nesmí být dlužníkem města, nesmí být v insolvenci a nesmí být proti němu vedeno exekuční řízení

  - nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení

  - během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt, který mu byl městem nabídnut k nájmu

  - uplynula již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vyřazena (týká se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájem bytu vyřazena)

  - musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti

  - musí uvést výši navrhovaného nájemného za m2/měsíc (minimální výše nájemného: 44,91 Kč/m2/měsíc)

  Výše uvedené podmínky se vztahují i na osoby, které by sdílely s žadatelem společnou domácnost.

   

  Nabídka musí být podána nejpozději:   30.4.2020  v zalepené obálce s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“ + označení požadovaného bytu + adresa odesílatele.

   

  Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky:

  Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájemného za m2/měsíc.

  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let.

  Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodů.

   

  Bližší informace a   formuláře žádostí budou podány všem zájemcům na Městském úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro, č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle 376 540 141.      

  Sdílet