Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Prodloužení lhůt pro dokončení projektů


  dotace-pamatky

  Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2020 – změna pravidel programů a rastrových smluv

   

  Za účelem umožnění realizace projektů dotovaných z programů Plzeňského kraje v oblasti památkové péče při zohlednění okolností vzniklých v důsledku vyšší moci v souvislosti s probíhající virovou pandemií schválila Rada Plzeňského kraje usnesením č. 4693/20 ze dne 27.04.2020 změnu pravidel dotačních programů „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ a „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru; podpora tvorby plánů ochrany na území Plzeňského kraje“ pro rok 2020.

   

  U obou výše uvedených dotačních programů se mění lhůty pro realizaci prací z původního termínu 30. 10. 2020 na nový termín 15. 01. 2021 a pro předložení závěrečného finančního vypořádání z původního termínu 30. 10. 2020 na nový termín 01. 02. 2021.

   

  Dále byl z výše uvedených důvodů v pravidlech programů upraven způsob vyplácení dotací tak, že původní způsob vyplácení dotací do 40 dnů od předložení závěrečného finančního vypořádání se mění na vyplácení dotací ve lhůtě do 40 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace.

   

  Zároveň bylo do pravidel obou dotačních programů doplněno mimořádné ustanovení v tom smyslu, že pokud příjemce neuskuteční práce v rámci akce obnovy v celém rozsahu stanoveném smlouvou o poskytnutí dotace z důvodu vyšší moci (např. nemožnost plnění smluv o dílo v důsledku vyhlášení stavu nouze vládou) v termínu dle smlouvy, bude mu po písemném oznámení této skutečnosti poskytovateli (nejpozději do 30. 10. 2020) umožněno doložit vyúčtování dokládající provedení části zhotovených prací, nebo vynaložení jiných nákladů spojených s obnovou (např. lešení), nebo nákladů na nákup materiálu. Doložené náklady musí být přísně účelově vázány na účel dotace stanovený ve smlouvě. O správnosti a uznatelnosti dodaných podkladů a doložených nákladů rozhodne poskytovatel dotace prostřednictvím posouzení všech okolností administrátorem.

   

  Navržené změny jsou obsaženy v dodatcích pravidel dotačních programů (příloha č. 1 a č. 2) a rovněž v aktualizovaném návrhu znění rastrových smluv (příloha č. 3 – vzor č. 1 a vzor č. 2).

   

  Výše uvedené změny pravidel obou dotačních programů a rastrových smluv byly realizovány na základě prověření aktuální situace mezi žadateli z hlediska případných komplikací při realizaci prací a plnění termínů, které proběhlo formou anketového dotazníku.

   

   

  Nové znění časových harmonogramů dotačních programů v oblasti památkové péče:


  16. 12. 2019 vyhlášení a zveřejnění Programů
  15. 01. 2020 otevření aplikace pro podávání žádostí o dotace
  12. 02. 2020 uzávěrka podávání žádostí o dotace
  30. 10. 2020 konec lhůty pro žádost o stanovení termínu závěrečné kontroly
  15. 01. 2021 konec lhůty pro dokončení prací
  01. 02. 2021 konec lhůty pro předání závěrečného vyúčtování společně se stanovenými doklady (pro všechny dotační tituly v rámci programu Památky a pro dotační tituly dle čl. I. odst. 1, 2, 3 Pravidel programu Zóny)
  26. 02. 2021 konec lhůty pro předání závěrečného vyúčtování společně se stanovenými doklady (pouze pro dotační titul dle čl. I. odst. 4 Pravidel programu Zóny – plány ochrany)
  Termíny projednání žádostí v orgánech Plzeňského kraje budou zveřejněny v aplikaci eDotace.

   

  Konzultační místo:
  Krajský úřad Plzeňského kraje,
  Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
  Škroupova ul. 18
  306 13 Plzeň

   

  Telefonické konzultace se poskytují výhradně v rámci úředních hodin:
  Po, St 8:00-17:00; Út, Čt 8:00-15:15; Pá 8:00-14:00.
  Osobní konzultace v úředních hodinách vždy na základě předchozí telefonické domluvy.
  Při konzultaci na KÚPK je možné využít volné připojení k internetu – wifi na vlastním přenosném zařízení žadatele.

   

  Administrátoři dotací na oddělení památkové péče:
  Mgr. Tereza Eismannová
  č. kanceláře 462
  Telefon: +420 377 195 631
  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
  administrátor pro ORP: Tachov

   

  Mgr. Vilém Wolf
  č. kanceláře 471
  Telefon: +420 377 195 240
  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
  administrátor pro ORP: Kralovice, Nýřany, Stod

   

  Mgr. Michael Bašta
  č. kanceláře 471
  Telefon: +420 377 195 616
  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
  Administrátor pro ORP: Domažlice, Horšovský Týn, Horažďovice

   

  Mgr. Tomáš Kofroň
  č. kanceláře 471
  Telefon: +420 377 195 473
  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
  Administrátor pro ORP: Blovice, Rokycany, Stříbro

   

  Ing. Michala Poláková
  č. kanceláře 464
  Telefon: +420 377 195 344
  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
  Administrátor pro ORP: Plzeň, Nepomuk, Přeštice, Sušice, Klatovy

   


  Kontaktní osoba poskytující informace související s dotačními programy:
  Bc. Petr Bunda
  oddělení památkové péče
  č. kanceláře 464
  Telefon: +420 377 195 361
  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

   

  Soubory ke stažení


   

  -tz pk-

   

   

  Sdílet