Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Možnost vycestovat mimo ČR


  V souvislosti s nově nastavenými pravidly, která vstoupila v platnost od 00:00 hod. dne 27.4.2020, je za pevně stanovených pravidel možné vycestovat mimo území České republiky.

   

  Stejně jako v předchozím období platí, že jsou pro určité kategorie osob stanovené výjimky z povinného vykonávání karantény. Tyto výjimky jsou obecně stanovené pro přeshraniční pracovníky např. ve zdravotnictví, sociálních službách či subjektech kritické infrastruktury, dále například pro mezinárodní dopravce nebo zemědělce hospodařící na pozemcích na území obou států. Nově byla zavedena kategorie "výkon ekonomické činnosti do 72 hodin, kdy při dodržení stanovených podmínek rovněž není nutnost vykonávat karanténu.

   

  Osoby, které nelze podřadit do žádné ze stanovených kategorií, musejí při návratu do České republiky prokázat svojí bezinfekčnost potvrzením o vykonání PCR testu, který nesmí být starší 4 dnů, popřípadě vykovat nařízenou karanténu.

  Nadále zůstává v platnosti členění hraničních přechodů na přechody s trvalým provozem (Rozvadov, Folmava, Železná Ruda) a přechod s časově omezeným provozem (Všeruby). Posledně jmenovaný přechod je určen pouze pro osoby zařazené v kategorii mezinárodní nákladní doprava, zemědělci a osoby pravidelně překračující státní hranice za účelem výkonu své práce, tzv. pendlery."

   

  Bližší informace jsou uveřejněné na webových stánkách Ministerstva vnitra.

   

  -KŠ ORP Sušice-

  Sdílet