Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Financování nemocnice... jaká bude další cesta?


  Finanční podpora nemocnice je významný zásah do rozpočtu města – jaká bude další cesta?

  ilustr nemocnice

  Letos v dubnu uplynul rok od založení Sušické nemocnice s. r. o. Vznik společnosti provázely nestandardní podmínky, když se v úzce specializované profesi, poznamenané nedostatkem kvalitních lékařských a zdravotnických kapacit v celé zemi, nejen v Sušici, město rozhodlo převzít na sebe odpovědnost za zajištění poskytování zdravotnické péče pro obyvatele města i širšího regionu. Byť právě město není tím, kdo má primárně takovou péči zajišťovat; to je v první řadě úlohou státu a státních zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven a potažmo krajů. Město není ani tím, kdo je příjemcem peněz ve zdravotnictví. Je třeba si uvědomit, že ztrátový provoz, tj. provoz, který není pokrytý pojišťovnami, hradí kompletně město Sušice. Výjimkou v řádu jednotek milionů je příspěvek z Plzeňského kraje (provoz chirurgické ambulance v režimu 24/7, LSPP).

   

  Podmínky, za kterých se město rozhodlo převzít nemocnici zpět od původního nájemce, byly velmi složité, nicméně se podařilo převzít nemocnici jako víceméně funkční zařízení, jehož „restart“ potřeboval nejen oporu ve vedení, ale i významnou finanční podporu ze strany města. A financování nemocnice se tak stalo   položkou, která velmi výrazně ovlivňuje městský rozpočet.

   

  Nemocnici v Sušici chceme, určitě většina z nás (nevím o nikom kdo by nechtěl),  zachovat. Primární zázemí pro ošetření na chirurgické ambulanci, interně, jednotce intenzivní péče, rehabilitaci, LDN, specializované ambulance, využití všech dostupných komplementů (laboratoř, SONO, RTG…); to je základ, který je třeba racionálně udržovat tak, aby byl dlouhodobě provozuschopný za udržitelných podmínek a dalo se na něm „stavět“ a plánovat další rozvoj.

   

  Nedá se to ale dělat skokově, nepromyšleně, draze a neuváženě. Je, a nyní kdy teprve začínáme zjišťovat následky pandemie Covidu možná více než kdy jindy, nutné velmi pečlivě zvažovat volbu investic (nejen) do nemocnice s ohledem na stávající stav současného zdravotnictví vůbec, možnosti regionu a potřeby obyvatel města. Je nutné zohledňovat tři základní faktory: dostupnost, kvalitu a udržitelnost.

   

  Financování provozu nemocnice není a do budoucna ani nebude levnou záležitostí a je třeba si uvědomit, že i město má omezené zdroje a chce-li hospodařit efektivně, musí míst své hospodaření pod kontrolou.

   

  Přehled prostředků vynaložených z rozpočtu města od 1. 9. 2019 do 27. 5. 2020 potvrzuje, že provoz nemocnice je finančně velmi náročný:

  financ nemocnice tabulka

   

  Objem prostředků, které bylo nutné vynaložit na udržení provozu nemocnice od loňského září spolu s požadavky na financování v letošním roce je opravdu markantní – je to zhruba 1/3 letošního rozpočtu města, o kterém už nyní víme, že bude výrazně zkrácený (cca o 30 mil. Kč méně) díky ekonomickým dopadům pandemie Covid.

   

  Požadavky na financování dostává rada města (a následně zastupitelé) prostřednictvím jednatelů společnosti.

   

  Přes dlouhodobé úsilí se některým členům rady města (která je současně valnou hromadou jediného společníka obchodní společnosti Sušická nemocnice s. r. o.) nedaří získat přehledný materiál o tom, jakým způsobem byly využity prostředky poskytnuté městem na provoz nemocnice, dostatečné doklady pro vyúčtování financování loňského roku, kvalitní podklady pro plánované investice. Dokumenty, které jsou poskytovány ze strany nemocnice jsou mnohdy v rozporu vůči sobě, neodpovídají následné skutečnosti, nebyly vysvětleny ekonomické dopady kroků, které mají vést k úsporám (například převedení části účetnictví nemocnice do pražské společnosti a některé další hospodářské operace), není doložena deklarovaná personální stabilizace a další a další.

   

  Je naprosto pochopitelné, že rada města a zastupitelé oprávněně požadují mít k dispozici, při rozhodování o takovém objemu peněz do jednoho “městského podniku“, doklady o prokazatelném a smysluplném využití.

   

  Otázkou vnitřních procesů a fungování pak je, jak kvalitně je nemocnice řízena, s jakým cílem. Dosud není ani zcela zřejmý jasný záměr, kam, v jaké době a s jakými náklady chce vedení společnosti dosáhnout stabilního udržitelného provozu. Do doby, než si tohle ujasníme, by další investice do sušické nemocnice měly být, vzhledem k současné situaci, omezené na vyloženě nezbytně nutné a současně i jednoznačně podmíněné důsledným vyúčtováním a kontrolou hospodaření.

   

  Pokud převedeme financování provozních ztrát nemocnice do reálného života ve městě, řekneme-li si, že takovou a takhle drahou péči chceme, pak se můžeme dejme tomu podívat na celou situaci takto:

  Rozpočet města v příjmové části je v podstatě daný.

  Chceme-li z rozpočtu města investovat do nemocnice jednu čtvrtinu, to je cca 60 mil. Kč ročně s tím, že cca 20 milionů je v rozpočtu na rok 2020 počítáno, pak se nabízí otázka – kde vzít dalších 40 milionů korun?

   

  Už v letošním roce bude rozpočet města zkrácený na příjmech o zhruba 30 mil. Kč díky Covidu. Na současnou úroveň příjmů se rozpočet města bude „šplhat“ několik let.

   

  Jak získat peníze do rozpočtu, kromě „škrtání“ nových investic a hledání úspor v provozech po desetitisísích, nebo prodejem vlastního majetku? Případné dotace by byly jen bonusem.

   

  Do rozpočtu města plynou například poplatky, za nájem, vodu, teplo, odpady … Pro získání 40 milionů by každý jeden obyvatel Sušice (počítejme, že město má cca 11,5 tis. obyvatel) měl ročně do sušické nemocnice investovat 3,5 tisíce korun. Každý jednotlivý; to je pak částka 40,25 mil. Kč. Čtyřčlenná domácnost by zaplatila za jeden rok na provoz sušické nemocnice 14 tisíc korun.

   

  Nutně si každý dobrý hospodář v této chvíli musí položit otázky:

  Za jakou cenu? Jakou primární zdravotní péči skutečně dlouhodobě využije 11,5 tisíc obyvatel Sušice přímo ve městě? Není péče typu ortopedické operace pacientů z dalekého okolí, zcela mimo cíl udržitelné zdravotnické péče s důrazem na obyvatele a návštěvníky města a spádové oblasti? Bude tedy město Sušice a jeho obyvatelé takovou péči, bez záruky udržitelnosti, platit? Jak dlouho?

   

  Jsme v situaci, kdy už snad, po roce fungování společnosti a ve chvíli, kdy můžeme získat nezkreslené informace o tom co skutečně pro město, obyvatele a návštěvníky potřebujeme, budeme schopni najít společně reálně udržitelný model. Takový, kterým dostupnou a kvalitní zdravotnickou péči v Sušici zajistíme dlouhodobě. Bude to vyžadovat ještě hodně úsilí, určitě i kompromisů a naopak i nekompromisních rozhodnutí, hledání nových přístupů nebo využití osvědčených způsobů, ale chceme věřit, že se to opravdu podaří.

   

  Petr Mottl, starosta

  František Jelínek, místostarosta

   


  Sdílet