Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Sušická ZUŠka slaví 80!


  Hudba a hudební školství má v historii i současnosti Sušice nezastupitelné místo

   

  (zussusice.cz) První městskou hudební školu zřídilo zastupitelstvo Sušice 26. července roku 1940. Její činnost však byla ukončena ještě během nacistické okupace a obnovena byla až 1. září roku 1952. Již tehdy se v jejím názvu objevilo (a dodnes zůstalo) jméno rodáka z nedalekých Tedražic, dirigenta České filharmonie, Františka Stupky.

   

  Základní hudební škola, Lidová škola umění a od roku 1990 Základní umělecká škola Františka Stupky sídlila dlouhý čas v tzv. vile u Skalů v ulici T. G. Masaryka, v roce 1993 se přestěhovala a postupně zabydlela ve třech patrech nové budovy v ulici Lerchova. A není bez zajímavosti, že současné prostory, které obývá, se nachází právě v bývalém klášteře Školských sester.

   

  ZUŠ v Sušici je jedním z hlavních organizátorů kulturního života města i jeho okolí. Má širokou spádovou oblast. O jejím nezastupitelném významu svědčí množství veřejných vystoupení žáků i učitelů, účast v soutěžích hudebních, tanečních i výtvarných, zahraniční zájezdy, atd. Individuální výuka je úzce propojena s působením žáků ve školních souborech – lidová muzika, smyčcový, flétnový a taneční soubor.

  V rámci školy působí i Sušický dětský sbor, který byl založen v roce 1969 Josefem Baierlem. Jeho koncertní a umělecká činnost je známá u nás i v zahraničí. V současné době působí na škole několik přípravných pěveckých sborů (Broučci, Sluníčka, Včelky), Hlavní sbor a Chlapi SDS. Také dětské pěvecké sbory mají za sebou nesčetné množství domácích i zahraničních zájezdů.

  Tento stručný výčet činnosti by nebyl úplný bez zmínky o smíšeném pěveckém sboru Svatobor. Sbor využívá koncertního sálu budovy jako zkušebnu a na činnosti sboru se podílí řada učitelů školy. Také Svatobor absolvuje ročně množství veřejných vystoupení, domácích i zahraničních zájezdů. Svou sounáležitostí a spoluprací s naší školou má rovněž své místo v její historii.

  V budově ZUŠ Fr. Stupky našla (kromě Svatoboru) útočiště i další hudební uskupení:

  • KARAVANA SWINGersBAND – swingový orchestr;
  • Faux Pas – ženský pěvecký sbor;
  • Metanoia – smíšený pěvecký sbor věnující se duchovní hudbě;
  • Paddy`sBangers – chlapský vokální sextet;
  • Go. Spirit – nově vznikající pěvecké studentské těleso.

  A za zmínku určitě stojí, že ve všech výše uvedených orchestrech a sborech najdete v hojné míře bývalé členy Sušického dětského sboru.

  Za celou dobu svého trvání vychovala ZUŠ celou řadu amatérských i profesionálních muzikantů, výtvarníků i tanečníků, a stala se nedílnou součástí novodobé historie města. Svým mnohaletým působením významně přispěla a přispívá k bohatosti jeho kulturní a společenské úrovně.

   

  Další zajímavosti a informace najdete na stránkách školy: ZUŠ Sušice

   

   

  K oslavám kulatin patří i zajímavý program pokračující ve druhé polovině roku výstavou, kterou můžete navštívit do konce října letošního roku.

   

  Vernisáž je dnes v 16 hodin.

   

  zus vystava

   

   

  ***

   

   

  zus oslavy cele

   

   

  Sdílet