iSusice.eu |  Ckyne.eu |  iPrachatice.eu |  Stozec.eu |  Vimperk.eu |  Volary.eu |  Zdikov.eu Kamery HumlNET |  Kamery ČHMÚ
 • Vyjádření Vladimíra Říhy

   

   

  Sušická nemocnice s. r. o.

   

   

   

         V pondělí 14. září 2020 městská rada ve funkci valné hromady Sušické nemocnice s. r. o. na doporučení dozorčí rady rozhodla o odvolání stávajících jednatelů a zvolila jednatele nového. Tento akt byl vyvolán vážnými obavami z dosavadního finančního vývoje nemocnice a byl motivován, jsem přesvědčen, snahou zabránit tomu, aby nedošlo k ohrožení záchrany nemocnice proto, že zdroje financování budou vyčerpány a nemocnice stále nebude stabilizována; z těchto důvodů jsem s doporučením dozorčí rady souhlasil.

   

         Předpokládaný stabilizační efekt aktu se však neprojevil – naopak, unáhlené a nedomyšlené doporučení dozorčí rady a stejně unáhlené a nedomyšlené rozhodnutí valné hromady evidentně nemocnici destabilizovalo a její záchranu vážně ohrozilo. Stalo se. Nyní je tedy nutno nesprávné rozhodnutí napravit a minimalizovat vzniklé škody. To ovšem musí učinit obě strany problému:

   

   

   

  Valná hromada

  1. Revokovat své rozhodnutí ze 14.09.2020 o odvolání jednatelů

  2. Požádat původní/nové jednatele o předložení finančního vypořádání r. 2019

  3. Požádat původní/nové jednatele o předložení finančního plánu a plánu investic na zbytek r. 2020 a r. 2021

  4. Odvolat dozorčí radu

  5. Zahájit sestavení nové dozorčí rady

  6. Spolupracovat s krajem na zajištění zdravotní péče v regionu

  7. Věnovat nemocnici vyšší důslednou pozornost

  8. Spolupracovat s nemocnicí a pomáhat jí hledat a zajišťovat zdroje financování

   

   

   

  Jednatelé

  1. Předložit valné hromadě finanční vypořádání r. 2019 s potřebnými komentáři a vysvětlivkami

  2. Předložit valné hromadě finanční plán a plán investic na zbytek r. 2020 a r. 2021 s potřebnými komentáři a vysvětlivkami

  3. Předložit valné hromadě plán organizačních a provozních změn s popisem efektů, jež jsou po provedení změn předpokládány

  4. Hledat a zajišťovat vnitřní a vnější zdroje financování nemocnice

  5. Pravidelně přesně a podrobně informovat valnou hromadu o vývoji situace nemocnice a spolu s valnou hromadou hledat optimální řešení dle vývoje situace

   

   

   

         Současné náklady, jež město na záchranu nemocnice vynakládá, jsou primárně způsobeny jednáním a chováním předchozích zastupitelstev a správních rad Nemocnice Sušice o. p. s. A je pravděpodobné, že náklady nyní mohly být nižší, pokud by valná hromada Sušické nemocnice s. r. o. přistupovala k nemocnici a jejím potřebám s větší péčí a pozorností. Další náklady město bezpochyby bude ještě muset vynaložit – zdroje lze najít v odložení zbytných investic –, ale jde o to, aby nebyly vyšší, než objektivně být musí.

   

   

         Že město může nemocnici provozovat úspěšně i v současném nepříznivém režimu svědčí příklad Čáslavi, která nemocnici provozuje jako svou příspěvkovou organizaci již od r. 1992, kdy ji převzala od OÚNZ (stejně, jako v r. 1998 město Sušice), přičemž ji nejen rekonstruovala, ale i významně rozšířila spektrum poskytovaných služeb. Přitom Čáslav je počtem obyvatel (10397), rozpočtem (dokonce trochu nižší) i kmenovou spádovostí (38 tis.) srovnatelná se Sušicí, s rekreační spádovostí (cca 10 tis.) je na tom dokonce hůře; a dotování provozu nemocnice se pohybovalo do 5% rozpočtu města.

   

   

         Že současný stav zdravotnictví trpí systémovou chybou, kterou nynější politická opozice ani v dlouhé době, kdy byla u moci a ovládala veřejné prostředky, neřešila a jejíž důsledky nyní Sušice, a nejen ta, nese, je obecně známo. Proto právě tato skutečnost vyžaduje mnohem intenzivnější spolupráci vedení města s krajem, neboť lidem z kraje by měly být problémy a potřeby obyvatel zapadlých regionů bližší, než politickým tvůrcům státní politiky v Praze.

   

   

  22.09.2020
  Vladimír Říha 

   

   


   

  Sdílet