iSusice.eu |  Ckyne.eu |  iPrachatice.eu |  Stozec.eu |  Vimperk.eu |  Volary.eu |  Zdikov.eu Kamery HumlNET |  Kamery ČHMÚ
 • Sušicko táhne za jeden provaz

   

   

  Sušicko táhne za jeden provaz

   

    

         V posledních dnech Občanská iniciativa #ProNasiNemocnici napřela své síly k podpoře veřejnosti a nenásilným občanským aktivitám. Zároveň jsme intenzivně vyjednávali podporu pro rozvojový plán Sušické nemocnice z prosince 2019, jehož autory jsou bývalí jednatelé Václav Rada, Pavel Hais a zdravotní ředitel Dr. Ondřej Krajník. Vyzvali jsme k vyjádření svého stanoviska odbornou veřejnost, politické špičky města Sušice, osobnosti i komunální politiky regionu Sušicka. Tato snaha vyústila nejen k vyjádření současných i bývalých zdravotníků, ale především ke společné deklaraci starostů obcí celé postižené spádové oblasti.

  logo oi pnn final

   

         Již  5. 10. 2020 vyjádřili předsedové Svazku obcí Pošumaví a svazku obcí Mikroregionu Střední Pošumaví znepokojení nad vzniklou situací, výzvu ke konstruktivnímu jednání a připravenost poskytnou Sušické nemocnici finanční i politickou podporu. Zároveň starostové, prostřednictvím předsedů svazku obcí, definovali možná rizika spojená s útlumem akutní lůžkové nemocniční péče, celkové dostupnosti zdravotní a ošetřovatelské péče a také podporu širší škále poskytovaných zdravotních služeb.

   

         Jejich otevřený postoj hodnotíme jako snahu o stabilizaci vzniklé situace a podporu původní koncepce pánů Rady, Haise, Krajníka a dalších lékařů a ošetřovatelského personálu. Tato řádně schválená vize z prosince 2019 se v posledních dnech postupně hroutí z důvodu neuvážených kroků vedení města a hluboce vykopaných příkopů mezi sušickými politiky.

   

        I proto velmi podporujeme snahu okolních obcí do této problematiky promlouvat a vážíme si jejich připravenosti podpořit Sušickou nemocnici nejen finančně, ale i v podobě maximální možné součinnosti při hledání východiska ze současné krizové situace.

   

        Zdraví a dostupnost nemocniční péče jsou universální hodnoty, které jsou stejně důležité pro obyvatele měst i venkova.  Naše Občanská iniciativa podporuje všechny snahy o konstruktivní jednání mezi klíčovými aktéry a v těchto hodinách oficiálně předá Prohlášení svazku obcí zastupitelům města Sušice.

   

   

  #ProNasiNemocnici; #SledujemeVas; #BezBojeNeniVitezstvi

   

   

   

  dopisobce

   

      

   

  Sdílet