Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Cenné fresky najdete na Mouřenci


   

  O freskách bude v kostele na Mouřenci přednášet profesor Jan Royt

   

  mourenecke leto 2014

   

  Ďábel, který se úporně snaží stáhnout duši hříšníka do pekla, setkání tří urozených pánů se třemi umrlci jako připomínka naší smrtelnosti, ale také malé postavičky, které přibíjejí Krista na kříž. To jsou jen některé obrazy, které jsou součástí gotických nástěnných maleb v kostele svatého Mořice na Mouřenci u Annína. O vzácných freskách ze 14. století bude v sobotu 2. srpna 2014 od 14 hodin přímo v kostele přednášet historik umění prof. Jan Royt. Odborný výklad je součástí cyklu akcí „Léto na Mouřenci 2014“.

   

   

  Nástěnné malby byly po celá staletí ukryté pod omítkou a náhodně objeveny při rekonstrukci kostela v roce 1993. Na severní stěně kostela se jedná o cyklus Poslední soud z období kolem roku 1310. V konše apsidy je pak vyobrazeno Ukřižování z doby kolem roku 1360.

   

  fresky-posledni-soud

   

  „Freska s Posledním soudem v kostele sv. Mořice patří jak z výtvarného tak i ikonografického hlediska k nejvýznamnějším malířským památkám první čtvrtiny 14. století ve střední Evropě. Hlavní roli zde hrály historické vazby k rakouskému Podunají, které podnítily umělecký přenos z této oblasti. Podobně u malby Ukřižování upozorňuji na její mimořádnou výtvarnou kvalitu a v Čechách té doby se nevyskytující ikonografické invence,“ říká autor sobotní přednášky Jan Royt, který vyučuje mj. v Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK v Praze.

   

  Po celá staletí přicházeli lidé do kostela na Mouřenci a hleděli na omítku, aniž tušili, že ukrývá tyto vzácné malby. Při běžných komentovaných prohlídkách říkáme návštěvníkům jen ty základní informace. V sobotu mají zcela mimořádnou příležitost slyšet výklad k freskám se všemi zajímavostmi a podrobnostmi. A to z úst nejpovolanějších. Profesor Royt je totiž špičkový odborník právě na středověké křesťanské umění a malbám v kostele sv. Mořice se věnuje od samého počátku, kdy byly pod omítkou objeveny,“ vysvětluje jeden z pořadatelů mouřeneckých akcí Lukáš Milota.

   

  Po sobotní přednášce si návštěvníci mohou koupit podmalby na skle, obrázky, zvonky, magnety a další upomínkové předměty s vyobrazením Mouřence. Jedná se o benefiční prodej. Výtěžek půjde na další provoz a údržbu kostela. „Vstupné na přednášku se ani tentokrát neplatí. Každý ale může přispět kostelu na další rozvoj,“ dodává Milota.

   

  Cyklus Léto na Mouřenci nabídne letos ještě několik dalších akcí.

  V pátek 8. srpna od 19 hodin pozve kostel na varhanní koncert Markéty Schley Reindlové.

  Následující den, v sobotu 9. srpna od 18 hodin, začíná přednáška archeologa Martina Čechury „Historie a dobové pozadí vzniku mouřenecké kostnice“. Večer po přednášce od 20 hodin rozezní kostel na Mouřenci křesťanský rock v podání skupiny Citová záležitost.

  V dalších týdnech nabídne kostel komentované prohlídky i koncerty.

  Cyklus Léto na Mouřenci 2014 vyvrcholí v sobotu 20. září česko-německou poutní bohoslužbou.

   

  -rd, lm-

  Informace o dění na Mouřenci, fotografie a pozvánky mohou zájemci aktuálně najít na  www.pratelemourence.cz.

  Sdílet