Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Zastupitelstvo bude jednat o návrhu ÚP


  Jednání zastupitelstva města ve středu 12. prosince je posledním letošním

  Hned prvním jednacím bodem je schválení návrhu zadání územního plánu města Sušice, kolem kterého se, v souvislosti  s uvažovanou výstavbou Centra obchodu a služeb na místě bývalého Sola, vede živá diskuse nejen mezi  zastupiteli, předkladateli záměru, ale také ve veřejnosti. Vznikla i místní občanská iniciativa, která se staví za jiné řešení než  výstavbu centra (viz "Výzva" v  sekci "názory").

  Řešení návrhu zadání nového územního plánu, v jehož rámci by město  eventuálně mohlo uplatnit nástroj jak ovlivnit  záměr výstavby centra,  bude pravděpodobně nejdiskutovanějším bodem posledního jednání zastupitelů v tomto roce.

  Mezi další projednávané  záležitosti k chodu města je na středeční jednání zařazeno 

  - projednání ceny vodného a stočného na rok 2013

  - projednání a schválení  zřizovací listiny nové příspěvkové organizace města - Sportoviště města Sušice

  - úprava pravidel pro Grantový program města

  - rozpočet města na rok 2013 a projednání rozpočtového výhledu na roky 2014-15

  - schválení Memoranda o spolupráci mezi Nemocnicí Sušice o. p. s., Klatovskou nemocnicí a. s., Plzeňským krajem a Zdratovnickým holdingem  Plzeňského kraje

  - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
  odpadů.

   

  Jednání zastupitelstva města se koná od 16 hodin ve velké zasedací síni městského úřadu.

  Zprávy o průběhu jednání přineseme ve čtvrtek ráno.

  (red)

   

  Sdílet