Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • NEMOS: Klíčovým faktorem jsou zaměstnanci


  Klíčovým faktorem při poskytování zdravotní kvalitní zdravotní péče jsou naši zaměstnanci

   

  Zdravotnická skupina NEMOS provozuje sušickou nemocnici od loňského listopadu. Uplynulé čtyři měsíce ukazují, že výběr nového strategického partnera přináší již v krátké době řadu pozitivních změn pro pacienty i zaměstnance nemocnice. Došlo k prvním investicím, na konci loňského roku k prvnímu navýšení mezd formou odměn a k manažerskému posílení vedení nemocnice. Novinkou je i personální oddělení nemocnice a my jsme si povídali s personální náměstkyní Nemocnice Sušice Mgr. Markétou Suchopárovou o dalších plánech a rozvoji nemocnice v této oblasti.

   

  hr nemos
  „Naši zaměstnanci jsou při poskytování kvalitní zdravotní péče klíčovým faktorem. Pečovat o zdraví pacientů je náročný a složitý proces. Firemní kultura, interní atmosféra a spokojenost týmu pracujícím v nemocnici je pro NEMOS zásadní. Stejně tak kvalita našeho personálu. Naše oddělení vzniklo proto, abychom tuto oblast maximálně podpořili a rozvíjeli. Jsme partnerem pro všechny stávající i potenciální zaměstnance ve všech HR oblastech“, vysvětluje Markéta Suchopárová.

   

  Jaké jsou nyní vaše plány? Dojde k navýšení platů v nemocnici?

   

  Skupina NEMOS si je vědoma toho, že budoucnost a úspěch společnosti závisí hlavně na kvalitním sociálním kapitálu. Z tohoto důvodu jsme zahájili práci na personálních projektech, které jsou zaměřeny na motivaci našich zaměstnanců. Klíčové jsou projekty týkající se odměňování. Již v listopadu loňského roku došlo k navýšení mezd lékařského a ošetřovatelského personálu formou odměn, od ledna se formou tarifního příplatku navýšily mzdy veškerého ošetřovatelského personálu. Tím jsme samozřejmě neskončili, byl to první krok. Základní mzdy zaměstnanců nemocnice se pohybují na úrovni tabulkových platů, u některých profesí i pod ní. Naší strategií je posunout mzdy nad jejich úroveň. Vytváříme zcela nový odměňovací systém, který bude zásadní pro motivaci našich zaměstnanců a zároveň bude konkurenceschopný na trhu práce. Přistoupili jsme k nové struktuře mezd a navýšení základních mezd u lékařského i ošetřovatelského personálu, který se ve mzdách poprvé projeví již v průběhu března a dubna. U lékařů došlo o navýšení mezd o 7%. U středního zdravotnického personálu již v lednu o 9,3% a v březnu dochází o navýšení o dalších 10%.

   

  Chystáte i další motivační prvky?

  Ano, dalším projektem, na který v rámci personalistiky klademe důraz, jsou benefity. Již dnes v rámci benefitů nabízíme dotované závodní stravování, týden dovolené navíc nebo penzijní připojištění. Opět je to jen začátek, kdy na kompletním katalogu benefitů pracujeme a našim zaměstnancům bude k dispozici v dubnu. Neměly by v něm chybět zajímavé nabídky a slevy v různých oblastech jako je sport, zdraví a krása, volný čas a kultura.

   

  Tím však výčet nových projektů v oblasti posílení personální oblasti Nemocnice Sušice ještě nekončí.

  Nekončí. Pro letošní rok je posledním ze zásadních projektů v oblasti personalistiky, vedle implementace základních trendů v personální práci, nastavení vzdělávacích plánů a systému vzdělávání našich zaměstnanců. Uvědomujeme si, že vzdělávací systém zdravotnických pracovníků v České republice patří k těm nejsložitějším. Administrativně i organizačně budeme podporovat vzdělávání všech našich zaměstnanců. Nyní ve spolupráci s vedoucími pracovníky připravujeme detailní vzdělávací plány všech oddělení tak, abychom je od července letošního roku začali již realizovat.

  Naším cílem je efektivně podpořit dosahování vyšší kvalifikace v optimálním možném čase. Skupina NEMOS podporuje lékaře i ostatní zdravotnický personál ve specializačním vzdělávání, ale i v následném prohlubování jejich kvalifikace. Zajišťujeme jim odborné stáže a praxe. U všech akcí, které zařadíme do vzdělávacích plánů, budeme hradit veškeré náklady s nimi spojené. V rámci tohoto projektu plánujeme navázání spolupráce s lékařskými fakultami, středními a vyššími odbornými zdravotnickými školami.

  Naši zaměstnanci mohou využít i kurzy, semináře a workshopy. První z nich se uskutečnil 8. 3. a jednalo se o kurz Etiketa a společenské vystupování pod vedením pana Ladislava Špačka, dlouholetého spolupracovníka pana prezidenta Václava Havla (pozn. red. -  dočtete se více v článku ve 12.00).

   

  -red, tz-

   

  Sdílet