Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Tři králové připutují do Sušice


  Tři králové je lidové označení pro mudrce, kteří podle Bible navštívili po narození Ježíše v Betlémě, aby se tomuto novorozeněti poklonili. Podle lidové zbožnosti se označují jako Tři králové a dokonce mají jména - Kašpar, Melichar a Baltazar. Spatřili na obloze hvězdu, která měla oznámit významnou událost v dějinách lidstva: narození krále míru a pokoje. Každý z nich připutoval z různých koutů zeměkoule a skrze ně je zastoupena celá naše planeta. Také zastupují všechny věkové kategorie: jeden je mladík, druhý středního věku a třetí stařec. Zároveň představují všechny rasy a národy, a to díky své pleti: jeden je černoch, druhý běloch a třetí se vyobrazuje jako Arab.


  Setkali se v Jeruzalémě, kde se jim hvězda ztratila. Zlý, žárlivý a mocichtivý král Herodes jim poradil, že nového krále mají hledat v Betlémě. Až ho najdou, mají mu přijít oznámit místo, kde se nachází, aby i on se mohl tomuto králi poklonit. Ve skutečnosti ho chtěl zabít, neboť se bál, že by ho tento nový král „obral" o trůn.
  Kašpar, Melichar a Baltazar nakonec skutečně připutovali do Betléma, do chýše, nad kterou zůstala hvězda na místě. Vybalili vzácné dary: zlato, kadidlo a myrhu, tj. veškeré tehdy známé bohatství. Nevíme, co si s Pannou Marií a sv. Josefem řekli. Jen víme, že se už nevrátili ke králi Herodovi. Anděl jim ve snu sdělil, že se mají odebrat jinou cestou, aby malé dítě neohrozili.


  V neděli 6. ledna po 16 hodině připutují Tři králové také do Sušice. Říká se, že přijedou na koni za doprovodu fanfár. Na náměstí budou připravené betlémské jesličky, kde Panna Maria a sv. Josef stále opatrují malého Ježíška. Nechme se překvapit! Folková skupina Memento s námi zazpívá naposledy vánoční písně a společně zhasneme světla vánočního stromu, který nám od první neděle adventní připomínal velkou událost Vánoc.

   

  Pan starosta přijde tuto vzácnou návštěvu slavnostně přivítat do „sušického Betléma", P. Tomas van Zavrel z římskokatolické farnosti Sušice nám promluví do srdce a Lukáš Milota z ČRo Plzeň bude mít na starosti moderování celé akce, která se koná ve spolupráci se žáky ZŠ TGM. Zároveň bude probíhat jako tradičně Tříkrálová sbírka, která se věnuje na sociální služby Oblastní charity Sušice, zejména podporu péče o seniory a osoby se zdravotním postižením v Sušici a okolí, ale také na služby osobám bez přístřeší a poradenství a nákup potravin pro lidi v nouzi. Budeme rádi, když na místě přispějete.

  Hana Šišková

   

  Sdílet