Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Kniha nevyčíslitelné hodnoty


  Kniha nevyčíslitelné hodnoty

  Historické poznání regionu se vždy odvíjí od schopnosti místních historiků proniknout do starých písemností nebo kartografických dokumentů. Sušicko má tu výhodu, že zde pracuje PhDr. Jan Lhoták, jehož láska k Sušici se projevuje i v jeho odborné publikační činnosti.


  Kniha Památky města Sušice, která se na knižních pultech objevila krátce před Vánoci, vznikala sice oficiálně poslední dva roky, kdo ale zná doktora Lhotáka, ví, že se tématu věnoval již dříve a bude se mu věnovat i nadále, neboť v historických vědách neexistuje konečné poznání. Na přelomu 19. a 20. století byl vydáván Soupis památek historických a uměleckých v Království českém. Díl, který popisoval tehdejší sušický politický okres, byl vydán roku 1900 a zpracovali jej Karel Hostaš a Ferdinand Vaněk. Chce-li se odborník či laik dozvědět základní informace o jakékoliv památce z pošumavského regionu, sáhne jako první vždy po „Hostašovi". Činilo se tak plných 112 let. Nyní je nutno vedle „Hostaše" sáhnout ještě po „Lhotákovi". Území, kterému se Památky města Sušice věnují, je sice mnohem menší, ale jeho zpracování je o to důkladnější.

  hleaniuhlu

  Hledání správného úhlu pohledu při práci na Památkách města Sušice.


  A ještě s jednou, mnohem starší, knihou lze Památky města Sušice porovnat. Jde o známé Královské město Sušice a jeho okolí od Josefa Ambrože Gabriela, které bylo vydáno již roku 1868. Zde časový odstup činí 144 let! Za tuto dobu nevzniklo dílo, které by se Lhotákovým Památkám města Sušice mohlo rovnat, a to při vší úctě k aktivitám Josefa Holíka, Kajetána Turka, Vladimíra Holého a jiných. To vše je dobré si uvědomit, aby nevznikl dojem, že se jedná jen o „nějakou další knihu" o Sušici. Nikoliv, jedná se o přelomové dílo, jehož hodnota bude stoupat. Nejvíce jej ocení ti, kteří ještě ani nejsou mezi námi.


  Dnešní historická publikace musí ale nabídnout více než jen uspokojení hrstky odborníků. I v tom nová kniha nezůstává pozadu. Bohatý obrazový doprovod je tvořen starými, a často dosud nepublikovanými, fotografiemi či pohlednicemi a vesměs originálními snímky ze současnosti. Vysoké grafické zpracování umocňuje prožitek při listování touto reprezentativní publikací.


  Je dobré nezapomenout, že pod textem je podepsán též Jaroslav Pachner a Vladislav Razím, jehož pojednání o sušických hradbách patří k vrcholům knihy. Ovšem většina práce ležela na bedrech Jana Lhotáka, který poctivě dohledával každý křížek, každý oltář, každou sošku... Na bedrech muže, který se snažil zhlédnout každý zvon, o kterém se zmiňuje, vyšplhal na každou vížku, který strávil hodiny v archivech v Praze, v Klatovech či v Plzni. Ano, za touto knihou se ukrývá i mnoho fyzické práce. Ale především se za ní ukrývá kus poctivé práce, hodně píle a hodně lásky.

  Jedinečná publikace Památky města Sušice si zaslouží uznání, zaslouží si propagaci, zaslouží si, aby byla prodávána a kupována, zaslouží si, aby byla ozdobou každé sušické domácnosti. Ne každá generace má příležitost být u vzniku podobného díla.

  Díky, Jene, nám se to poštěstilo.

  Jiří Novák

  Kniha nevyčíslitelné hodnoty

  Historické poznání regionu se vždy odvíjí od schopnosti místních historiků proniknout do
  starých písemností nebo kartografických dokumentů. Sušicko má tu výhodu, že zde pracuje
  PhDr. Jan Lhoták, jehož láska k Sušici se projevuje i v jeho odborné publikační činnosti.
  Kniha Památky města Sušice, která se na knižních pultech objevila krátce před Vánoci,
  vznikala sice oficiálně poslední dva roky, kdo ale zná doktora Lhotáka, ví, že se tématu
  věnoval již dříve a bude se mu věnovat i nadále, neboť v historických vědách neexistuje
  konečné poznání.
  Na přelomu 19. a 20. století byl vydáván Soupis památek historických a uměleckých
  v Království českém. Díl, který popisoval tehdejší sušický politický okres, byl vydán roku
  1900 a zpracovali jej Karel Hostaš a Ferdinand Vaněk. Chce-li se odborník či laik dozvědět
  základní informace o jakékoliv památce z pošumavského regionu, sáhne jako první vždy
  po „Hostašovi“. Činilo se tak plných 112 let. Nyní je nutno vedle „Hostaše“ sáhnout ještě
  po „Lhotákovi“. Území, kterému se Památky města Sušice věnují, je sice mnohem menší, ale
  jeho zpracování je o to důkladnější.
  A ještě s jednou, mnohem starší, knihou lze Památky města Sušice porovnat. Jde o známé
  Královské město Sušice a jeho okolí od Josefa Ambrože Gabriela, které bylo vydáno již roku
  1868. Zde časový odstup činí 144 let! Za tuto dobu nevzniklo dílo, které by se Lhotákovým
  Památkám města Sušice mohlo rovnat, a to při vší úctě k aktivitám Josefa Holíka, Kajetána
  Turka, Vladimíra Holého a jiných. To vše je dobré si uvědomit, aby nevznikl dojem, že se
  jedná jen o „nějakou další knihu“ o Sušici. Nikoliv, jedná se o přelomové dílo, jehož hodnota
  bude stoupat. Nejvíce jej ocení ti, kteří ještě ani nejsou mezi námi.
  Dnešní historická publikace musí ale nabídnout více než jen uspokojení hrstky odborníků.
  I v tom nová kniha nezůstává pozadu. Bohatý obrazový doprovod je tvořen starými, a často
  dosud nepublikovanými, fotografiemi či pohlednicemi a vesměs originálními snímky ze
  současnosti. Vysoké grafické zpracování umocňuje prožitek při listování touto reprezentativní
  publikací.
  Je dobré nezapomenout, že pod textem je podepsán též Jaroslav Pachner a Vladislav Razím,
  jehož pojednání o sušických hradbách patří k vrcholům knihy. Ovšem většina práce ležela na
  bedrech Jana Lhotáka, který poctivě dohledával každý křížek, každý oltář, každou sošku… Na
  bedrech muže, který se snažil zhlédnout každý zvon, o kterém se zmiňuje, vyšplhal na každou
  vížku, který strávil hodiny v archivech v Praze, v Klatovech či v Plzni. Ano, za touto knihou
  se ukrývá i mnoho fyzické práce. Ale především se za ní ukrývá kus poctivé práce, hodně píle
  a hodně lásky.
  Jedinečná publikace Památky města Sušice si zaslouží uznání, zaslouží si propagaci, zaslouží
  si, aby byla prodávána a kupována, zaslouží si, aby byla ozdobou každé sušické domácnosti.
  Ne každá generace má příležitost být u vzniku podobného díla. Díky, Jene, nám se to
  poštěstilo.

  Jiří Novák
  Sdílet