Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Dotace jen pro velké firmy?


  Senát schválil pokračování V dotované ceně elektřiny – ale jen pro VELKÉ firmy

  pátek 13. září 2013

  Malé energetické společnosti a ekologické organizace ostře zkritizovaly nový zákon, který pokračuje v dotované výrobě energie z uhelných elektráren nebo velkých spaloven recyklovatelných odpadků – a přitom úplně ukončí podporu pro obecní větrné elektrárny, výrobu bioplynu z kejdy, geotermální zdroje nebo solární panely na střechách rodinných domků.

   

  Legislativu dnes zdráhavě schválil Senát. Novelu zákona o podporovaných zdrojích energie na návrh vlády narychlo těsně před svým rozpuštěním přijala sněmovna, a prakticky tak horní komoru postavila před hotovou věc. Řada senátorů kritizovala přípravu zákona a poukazovala, že by stát měl najít smysluplnou cestu, jak výrobu čisté energie rozumně podporovat.

   

  Komora OZE a Hnutí DUHA proto apelovaly na senátory a příští poslance, aby už nyní začali s debatou o přípravě nového zákona, který účinně a smysluplně využije obecní větrné elektrárny, výrobu bioplynu z kejdy nebo odpadků, geotermální zdroje nebo solární panely na střechách rodinných domů ke snižování naší závislosti na fosilních palivech.

   

  Obě organizace poukázaly, že poslanci měli v srpnu při hlasování možnost stabilizovat ceny elektřiny pro zákazníky dvojím způsobem: buď omezit stávající dotace pro velké uhelné a plynové elektrárny či pro spalování odpadků, anebo zastavit podporu výroby elektřiny z malých obnovitelných zdrojů. Vybrali si první cestu.

   

  „Vláda a parlament hledali cestu k úspoře, zvolili dražší variantu s podporou uhlí a odpadů v objemu 3,1 miliardy Kč ročně. Navrhovali jsme levnější alternativu v podobě omezené podpory moderních technologií nových čistých obnovitelných zdrojů s náklady 1,2 miliardy Kč ročně. Namísto podpory ‚malých a čistých' budou podporováni ‚velcí a špinaví', kritický postoj senátorů a otevřená debata o nutnosti změn je pozitivní zprávou," uvedl místopředseda Komory OZE Štěpán Chalupa.

   

  Komora OZE a Hnutí DUHA soudí, že hlavní motivací zákona je ve skutečnosti konkurenční boj. Velcí hráči na českém energetickém trhu, zejména ČEZ, s pomocí vlády zneužili selhání státu při regulaci fotovoltaiky k tomu, aby z trhu vytlačili drobné výrobce elektřiny, jako jsou obce a domácnosti.

   

  Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl: „Nedává smysl, aby špinavé uhelné elektrárny a velkospalovny odpadků měly dotovanou výrobu elektřiny, zatímco bezezbytku skončí podpora malých chytrých projektů, jako jsou obecní větrné elektrárny, produkce bioplynu z kejdy nebo solární panely na střechách rodinných domů. Měli bychom už nyní chystat nový zákon, který bude smysluplně podporovat výrobu domácí, čisté energie, a sníží tak naši závislost na drahých a špinavých fosilních palivech. Diskuse v Senátu byla velmi povzbudivá."

   

  Podpora kombinované výroby a spalování komunálního odpadu a důlního plynu stojí více, než na kolik by přišlo pokračování podpory obnovitelných zdrojů energie. Roční náklady na kombinovanou výrobu a druhotné zdroje – tedy spalovny odpadků a výrobu energie z důlního plynu – činí 1,8 miliardy Kč. Při omezení podpory kombinované výroby pouze pro malé decentrální zdroje s instalovaným výkonem do 5 megawattů, jako jsou obecní výtopny na biomasu, by podpora kombinované výroby činila namísto 1,8 miliardy pouze 0,4 miliardy. Úspora 1,4 miliardy korun mohla být využita právě na pokračování omezené podpory výroby elektřiny z větrných elektráren, malých bioplynových stanic a geotermálních zdrojů. Náklady na tyto zdroje by oproti předloženému návrhu dle propočtů Komory OZE činily 1,1 mld. Kč – a při současných limitech Národního akčního plánu pro obnovitelné zdroje, tedy bez podpory pro bioplynové stanice, dokonce méně než 0,3 miliardy Kč.

   

  Štepán Chalupa, Komora Obnovitelných zdrojů energie,  Vojtěch Kotecký, Hnutí DUHA

   

  Sdílet