Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • M. Stárková: Otazníky kolem Kauflandu


  Otazníky kolem Kauflandu zůstávají

   

  Všechny velké stavby, tedy i zamýšlené "Centrum obchodu a služeb" v Hrádecké ulici musí mít tzv. studii EIA (Environmentatal Impact Assessment). Co to vůbec je? Jde o vyhodnocení vlivu na životní prostředí. Aby se docílilo objektivního posouzení vlivu projektu na přírodu a kvalitu života v dané oblasti, je projednávání veřejné a přihlíží se k námitkám občanů a institucí.

   

  Za tímto účelem se sešlo 26.března v sušickém kině několik desítek občanů. Zúčastnili se i 4 zastupitelé - Ing. Tomáš Zelený (ODS), Mgr.Zdeňka Řezníčková, Ing. Milena Stárková a Miroslav Vrhel (ČSSD).

   

  Výsledek hodnocení vyzněl tak, že z pohledu dopadu na životní prostředí stavbu zakázat nelze. Je potřeba ale sdělit, že např. hluk způsobený zvýšenou dopravou v ulicích Hrádecká a Nádražní je již těsně pod povolenou hranicí. Prokazatelně se tedy zhoršuje kvalita života obyvatel v těchto lokalitách.

   

  V živé, téměř hodinové diskusi, vystoupili samí „odpůrci“ Kauflandu, nikdo z přítomných místních občanů se nevyjádřil ve prospěch nákupního centra. Za Město Sušice bohužel nebyl přítomen žádný oficiální zástupce.

   

  Do celého procesu záměru investora vstoupilo před několika měsíci Ministerstvo kultury ČR, které v současnosti zvažuje zařadit některé stavby bývalého Sola mezi památky.

   

  Do doby rozhodnutí ministerstva nemůže majitel stavby zbourat.

   

  Další velmi důležitou skutečností je fakt, že v současnosti probíhají práce na novém územním plánu našeho města. Při jeho projednávání se zastupitelé jasně vyjádřili, že do územního plánu chtějí zařadit omezení prodejních ploch jednoho objektu tak, aby další supermarket v Sušici již vzniknout nemohl. Takto se rozhodli na základě doporučení architekta (tedy odborníka na územní plánování). Schválení územního plánu by mělo proběhnout v létě letošního roku.

   

  Pokud by v příštích měsících tedy mělo dojít k nějakému rozhodnutí poté, co Ministerstvo kultury vydá svůj verdikt, osud supermarketu závisí na sedmičlenné radě města. Jedině ona může vyhlásit na krátkou přechodnou dobu na dané území stavební uzávěru a stavbě tak zabránit.

   

  Radní Ing. Tomáš Zelený předložil radě 10.3.2014 návrh na usnesení:

  „Rada města nedoporučuje realizaci záměru výstavby „Centra obchodu a služeb Sušice, ul. Hrádecká“ z důvodu právě probíhajícího projednání nového územního plánu, který již nepočítá s realizací velkoplošných prodejen.“

  Z přítomných šesti radních (1 člen nepřítomen) hlasovali tři PRO a tři PROTI, takže žádné usnesení přijato nebylo.

   

  Je zřejmé, že vedení města je v názoru na stavbu obchodního centra nejednotné, přitom o připravované stavbě ví již více než dva roky.

   

  Zatím tedy není nic rozhodnuto a otazníky kolem Kauflandu zůstávají.

   

   

  Milena Stárková

  Sdílet