Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • KAUFLAND, referendum v Sušici?


   

  Ohledně výstavby nákupního komplexu na pozemcích bývalého Sola bylo jistě už napsáno dost. Máme zde různá vyjádření zastupitelů, občanské sdružení My ze Sušice a v neposlední řadě občany města, kteří, ač to možná neví, mohou v této záležitosti udělat mnohé! Myslíte si, že je už vše rozhodnuto? Myslíte si, že případná realizace projektu "Kaufland" zůstane nesmazatelně jako pomník rozdělených názorů na věc? Myslíte si, že nemůžeme nic změnit a že se nic nezmění, ať jste petici proti realizaci podepsali či nikoliv? Nezoufejme! Je tu ještě možnost místního referenda, jehož výsledek musí závazně zastupitelstvo města respektovat. (§ 49, zákon č. 22/2004 Sb.)

   

  Překvapuje mne, že zastupitelstvo města, které v této záležitosti vystupuje dosti kontroverzně či spíše nerozhodně, neučinilo tak jednoduchou věc jako je vyhlášení místního referenda (plebiscitu) ve městě Sušice. To jistě o něčem svědčí… Proč ho nevyhlásilo/nevyhlásí? Referendum může být rovněž vyhlášeno z vlastní iniciativy obecního zastupitelstva. V takovém případě není nutné shromažďovat podpisy pod podpisové listiny.

   

  Když to jde v Plzni (Corso-obchodní dům), když to jde v Kolinci (spalovna bio odpadu), proč to nejde u nás v Sušici? Dobrá, zastupitelstvo potažmo rada města nemá zájem… Co dál? Je tu přece o.s. My ze Sušice, to nashromáždilo na petici podpisy od bezmála 30% voličů v našem městě! 30%! Ani to radním nic nenapovídá? Podotýkám, že k vyhlášení místního referenda, které nevyhlásí zastupitelstvo města, je třeba vzhledem k počtu obyvatel v Sušici a okolí 20% hlasů voličů!!! (§8, odst. 2, zákon č. 22/2004 Sb.) My ze Sušice tyto hlasy de facto má, proto doufám, že se v případě zamítavého postoje města k místnímu referendu, samo chopí této možnosti! I když pozor! Návrh na konání referenda mohou podat nejméně 3 osoby oprávněné volit do zastupitelstva obce (tzv. oprávněné osoby), které utvoří přípravný výbor. Tyto osoby musí být pod návrhem vlastnoručně podepsány. Návrh nemůže podat právnická osoba, tedy např. občanské sdružení/spolek jako celek.

   

  Zastupitel je od slova zastupovat, má hájit zájmy svých voličů, pokud tak nečiní, nikde není psáno, že občané voliči ho mají v nečinnosti nechat! Co nám může místní referendum (plebiscit) přinést? 1. možnost, že demokratické principy fungují v praxi 2. zájem lidí o daný problém 3. výsledek, který zastupitelstvo bude muset závazně přijmout, 4. vyřešení sporů o tom, co je ta správná varianta. Ať už se rozhodneme, a já doufám, že ten budoucí čas je na místě, jakkoliv, budeme vědět, že jsme vytěsnili spekulace o tom, jak má/měla být tato kauza "Kaufland" řešena.

   

  Kdo může v referendu hlasovat? V místním referendu mohou hlasovat tzv. oprávněné osoby, a to všichni občané České republiky nebo jiného státu Evropské unie, kteří mají trvalý pobyt v dané obci a nejpozději v den hlasování dosáhli věku 18 let (jde o osoby oprávněné volit do zastupitelstva obce).

   

  Závěrem:

  1. pojďme vyhlásit místní referendum

  2. ukažme, že nám město, ve kterém žijeme, není lhostejné

  3. využijme možnost demokratického systému

  4. respektujme se

  5. odvolme v místním referendu

  6. akceptujme výsledek jako demokratické rozhodnutí občanů našeho města

   

  Ještě stále máme čas ukázat, co v nás je :-) Hodně zdraví a krásné dny.

   

  Jan JANDA

  Sdílet

  Komentáře   

   
  #4 Honza 2014-06-12 19:47
  Dobrý den, ohledně místního referenda ...je třeba ,aby otázka byla uzavřená tzn. odpověď "ano" či "ne" ...právě si myslím ,že to by se mělo rozhodnout referendem ,alespoň já bych tuto variantu uvítal ,protože jinak tu bude ta "blbá nálada" ať už příznivců Kauflandu nebo jiného projektu, uvidíme jak se k tomu kdo postaví...čas běží :-)
  Citovat
   
   
  #3 Honza 2014-06-06 21:39
  Rozhodně Kaufland, než ruiny. :-)
  Citovat
   
   
  #2 Marie 2014-06-06 21:33
  Na vysvětlenou.Vůb ec nejsem příznivec Kauflandu.Patří m k těm 30%.Hodně lidí to ale vidí tak, jak jsem napsala v předešlém příspěvku.
  Citovat
   
   
  #1 Marie 2014-06-06 18:15
  Jak myslíte,že se lidé rozhodnou při variantě"Kaufla nd nebo ruiny".Nebo je snad i jiná možnost?
  Citovat