Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Vyhodnocení zimy 21/22 ve Volarech


  S posledním únorovým dnem skončila klimatologická zima 2021/2022. V tomto článku se zaměříme na porovnání zim ve Volarech, využijeme k tomu data z meteostanice umístěné v městské zástavbě, která má delší pozorovací řadu než stanice na okraji Volar, která dodává data do sítě ČHMÚ a je ve vlastnictví města Volary. Vyhodnocení zimy z druhé volarské meteostanice bude zpracováno a zveřejněno v následujících dnech.

   

  První zimní měsíc prosinec byl dle vyhodnocení ČHMÚ teplotně normální, když odchylka od průměru v rámci jižních Čech byla o +1,8 °C vyšší než normál let 1981 - 2010 (zdroj Infomet.cz). Průměrná měsíční teplota dosáhla v městské zástavbě hodnoty -0,3 °C, prosinec byl ve Volarech šestý nejteplejší za posledních 15 let. Nejnižší teplota byla změřena 23. prosince a to -11,3 °C, ta nejvyšší 30. prosince +10,0 °C. Jen v šesti prosincových dnech se teplota nevyhoupla nad bod mrazu (ledový den). Teplota pod nulu klesla ve 24 dnech. Srážek spadlo v prosinci 42 mm Sníh ležel v prosinci jen 16 dní, nejvyšší sněhová pokrývka byla naměřena 10. prosince a to 12 cm, Štědrý den byl klasicky beze sněhu. Slunečního svitu bylo naměřeno 35 hodin, což je méně než průměr posledních let.

   

  Druhý zimní měsíc leden byl dle ČHMÚ hodnocen jako teplotně nadnormální, v jižních Čechách byla odchylka od normálu (1981-2010) plus 2,1 °C (zdroj Infomet.cz). Průměrná měsíční teplota dosáhla ve městě -1,2 °C, jde tak o šestý nejteplejší leden za 15 let měření. Srážkový úhrn byl 59 mm, což je blízko průměru. Nejnižší teplota nejen měsíce ledna, ale celé klimatologické zimy byla naměřena 12. ledna -15,8 °C. Nejvyšší lednová teplota měla hodnotu +8,8 °C. Sněhová pokrývka ležela od 7. ledna do konce měsíce, tedy 25 dnů. nejvíce sněhu bylo naměřeno 23. ledna a to 19 cm. Nejvíce nového sněhu za den napadlo 31. ledna a to 15 cm. Celodenní mráz byl jen v 7 dnech, pod bod mrazu se teplota dostala 28x v lednu. Sluneční svit byl necelých 53 hodin, tedy necelé 2 hodiny denně.

   

  Měsíc únor byl dle vyhodnocení ČHMÚ teplotně naprůměrný. Průměrná měsíční teplota ve Volarech byla 0,7 °C, únor se tak zařadil jako 3. nejteplejší za posledních 15 let. Celodenní mráz se v únoru vyskytl pouze 1. únorový den. Na nízké teploty byl únor poněkud skoupý, minimum -10,6 °C ze dne 14. února je toho důkazem. Zajímavostí je, že ve stejný den byla naměřena i nejvyšší únorová teplota +10,2 °C. Souvislá sněhová pokrývka ležela v únoru 18 dní, nejvíce sněhu bylo naměřeno hned 2. února a to 28 cm, což byla zároveň nejvyšší vrstva sněhu v celé klimatologické zimě. Srážek spadlo v únoru 60,8 mm, tedy obdobné množství jako v lednu. Slunce svítilo v únoru 78 hodin, což průměr posledních 13 let.

   

  Klimatologická zima jako celek byla ve Volarech v porovnání s předchozími 14 lety jako teplotně nadprůměrná. Z 90 dnů klimatologické zimy byl celodenní mráz pouze ve 14 dnech. Sněhová pokrývka ležela v tomto období 59 dní z 90 možných, tedy zima byla na sněhovou pokrývku slabá. Maximální výška sněhové pokrývky byla zaznamenána 2. února, kdy leželo ve Volarech 28 cm sněhu. Co se týče průměrné teploty za celou klimatologickou zimu, činil průměr -0,3 °C, zima byla 4. nejteplejší za 15 let. Srážkově byla zima v porovnání s posledními 14 lety průměrná, úhrn srážek  162 mm tvořil 108% průměru let předešlých.

   

  Nejvyšší teplota v klimatologické zimě 2021/2022 byla zaznamenána 14. února 10,2 °C, nejchladnější ráno bylo 12. ledna, kdy teplota ve městě klesla na -15,8 °C

   

  Porovnání průměrných měsíčních teplot ve Volarech v období klimatologické zimy (ve °C):

     07/08   08/09   09/10   10/11   11/12   12/13   13/14   14/15   15/16   16/17   17/18   18/19   19/20   20/21  21/22
       prosinec -2,4 -1,6 -2,2 -5,7 0,7 -1,5 -0,6 0,1 2,8 -1,7 -1,0 0,4 0,3 -0,9  -0,3
  leden -0,5 -5,0 -5,7 -2,8 -1,5 -2,1 -0,1 -0,4 -1,7 -6,9 0,6
  -3,6 -1,0 -2,9  -1,2
  únor 0,3 -2,8 -3,1 -2,9 -6,4 -3,2 0,5 -2,3 1,7 0,3 -4,7 -0,8  1,8 -0,8  0,7
  průměr -0,9 -3,1 -3,7 -3,8 -2,4 -2,3 -0,1 -0,9  0,9 -2,8 -1,7  -1,3  0,4 -1,5 -0,3 
   

   

  Srážkové úhrny ve Volarech v období klimatologické zimy (v milimetrech):

  08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22
  prosinec 23,4 45,6 67,8 99,2 56,8 24,2 43,4 16,6 22,0 63,8 134,0 49,2
  31,6 42,2
  leden 11,2 35,0 36,4 112,0 70,0 17,4 59,0 71,2 40,8 97,0 92,2 37,4 72,2 59,0
  únor 51,0 26,2 19,6 22,2 52,2 8,2 10,2 75,8 19,4 15,2 44,0  121,8  34,8 60,8
  součet 85,6 106,8 123,8 233,4 179,0 49,8 112,6  163,6  82,2  176,0 270,2  208,4  138,6  162,0 

   

  Souvislá sněhová pokrývka ve Volarech v období klimatologické zimy (v dnech): 

  08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22
  prosinec 27 23 31 21 18 23 8 0 10 31 20 2 14 16
  leden 31 30 26 28 21 9 28 25 31 20
  30 17 31 25
  únor 28 28 22 29 27 2 28 10 22 20 28 12
  14 18
  součet 86 81 79 78 66 34 64 35 63 71 78 31 59 59

   

  Sluneční svit ve Volarech v období klimatologické zimy (v hodinách): 

    09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22
  prosinec 33 58 23 45 83 23 62 76 28 22 53
  50 35
  leden 38 63 45 21 48 23 62 85 30 42 84 35 53
  únor 89 90 98 31 100 110 52 86 55 139  48 114 78
  součet 160 211 166 97 231 156 176 247 113  203  185 199 166

    

  (ir)

  Sdílet