Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Vyhodnocení zimy 2021/2022 na vrcholu Plechý


  Meteorologická stanice Plechý měří teplotu vzduchu a výšku sněhové pokrývky v nadmořské výšce 1344 m n. m. již osmou zimu. Lze tak orientačně porovnat, jaká byla meteorologická zima 2021/2022 (prosinec, leden, únor) z hlediska některých teplotních a sněhových charakteristik. Na standardní klimatologické hodnocení a porovnání je ovšem zatím stávající pozorovací řada nedostatečná.

   

  Co se týče průměrné teploty vzduchu, ta dosáhla na Plechém za právě skončenou meteorologickou zimu hodnoty -3,3 °C, což je čtvrtá nejchladnější zima za dobu měření. Podle dlouhodobého pozorování na meteorologické stanici Grosser Arber (1437 m n. m.) na bavorské straně Šumavy je zde uveden teplotní normál pro meteorologickou zimu -3,6 °C (wetterzentrale.de). V kontextu výše zmíněného lze tuto zimu v nejvyšších polohách Šumavy považovat za teplotně normální. Nejstudenějším měsícem zimy se stal na Plechém leden (-4,0 °C), prosinec a únor měly stejnou průměrnou teplotu -3,0 °C.

    

                       
    průměrná měsíční teplota  
      2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022  
    prosinec -3,2 2,1 -1,3 -4,1 -2,7 -0,9 -1,0 -3,0  
    leden -3,8 -3,9 -6,6 -1,9 -7,0 -0,6 -5,4 -4,0  
    únor -3,9 -2,1 -1,1 -8,9  -0,7 -1,5 -1,2 -3,0  
    průměr -3,6 -1,3 -3,0 -5,0 -3,5  -1,0 -2,5 -3,3  
                       

   

  Dalším parametrem, který lze z hlediska teploty hodnotit, je počet dnů s mrazem (tj. když teplota mezi 21 h předcházejícího a 21 h běžného dne klesne pod nulu). V právě skončené zimě bylo takových dnů 85, tedy nemrzlo jen v 5 dnech. Jde o třetí nejvyšší počet mrazových dnů za 8 posledních zim.

                       
    mrazové dny  
      2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022  
    prosinec 28 12 26 31 28 25 22 29  
    leden 30 28 31 28 31 28 28 28  
    únor 28 26 24 28 23 26 20 28  
    celkem 86 66 81 87 82 79 70 85  
                       

   

  Ledových dnů, tj. dnů s celodenním mrazem, kdy maximum nepřekročí hodnotu -0,1°C bylo v uplynulé meteorologické zimě 60. Nejvíce ledových dnů bylo v lednu a to 22, v prosinci a únoru jich bylo shodně po 19. Sestupný trend počtu ledových dnů v posledních zimách v nejvyšších partiích Šumavy se tak aktuálně přerušil. Pro úplnost dodejme, že horské hřebeny a vrcholy zaznamenají za rok více ledových dnů než mrazivé pláně a údolí. U mrazových dnů je tomu zpravidla naopak.

                       
    ledové dny  
      2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022  
    prosinec 18 1 10 23 17 14 12 19  
    leden 21 21 23 15 31 6 6 22  
    únor 16 13 11 27 9 12 9 19  
    celkem 55 35 44 65 57 32 27 60  
                       

   

  V zimním období lze vyhodnotit i tzv. "arktické dny", tedy dny, kdy maximální denní teplota nepřekročí hranici -10°C. Jsou zimy, kdy takový den není zaznamenán ani jeden, jindy se vyskytne několik takových dnů v řadě za sebou. V letošní zimě nebyl na Plechém naměřen žádný takový den. Za posledních osm zim se zde vyskytlo pouze 11 arktických dnů.

  arktické dny
    2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
  prosinec 1 0 0 0 0 0 0 0
  leden 0 0 3 0 1 0 0 0
  únor 0 0 0 4 0

  0

  2

  0

  celkem 1 0 3 4 1 0 2 0

   

  Hřebenové partie hor nejsou u minimálních teplot tolik závislé na zmenšené oblačnosti či na bezvětří, jako je tomu například u mrazových kotlin. Hlavním faktorem pro výskyt nejnižších teplot je zde příliv studeného vzduchu ve výšce ze severních směrů. Uplynulá zima byla na příliv studeného vzduchu ve výšce velmi skoupá, tomu odpovídá i zimní teplotní minimum -13,8 °C.

                       
    měsíční teplotní minimum  
      2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022  
    prosinec -16,4 -6,6 -11,9 -15,0 -10,9 -13,4 -11,4 -11,4  
    leden -9,2 -16,9 -22,4 -12,3 -15,5 -10,2 -15,1 -13,8  
    únor -14,2 -9,9 -9,7 -20,8 -12,8 -9,4 -18,0 -9,7  
                       

   

  Maximální denní teploty v zimním období v hřebenových partiích jen velmi sporadicky dosahují hodnot kolem 10 °C, v naprosté většině případů při silných inverzních situacích, kdy ve vyšších vrstvách atmosféry proudí velmi teplý vzduch z jižních směrů. V letošní zimě žádná taková výrazná situace nenastala, maximum zimy tak dosáhlo na hodnotu 7,7 °C.

                       
    měsíční teplotní maximum  
      2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022  
    prosinec 7,7 10,0 8,3 5,7 5,0 9,9 8,2 5,9  
    leden 6,9 7,1 6,0 6,3 -0,6 11,8 5,2 7,7  
    únor 9,2 6,7 10,5 0,0 13,2 9,0 14,3 4,0  
                       

   

  Následující tabulka uvádí měsíční amplitudu teploty vzduchu. Tento údaj vychází ze dvou předchozích hodnocených parametrů a je tedy rozdílem mezi nejnižší a nejvyšší teplotou v daném měsíci. Letošní únorová amplituda 13,7 °C je nejnižší za všechny zimní měsíce za posledních osm let.

                       
    měsíční amplituda teplot  
      2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022  
    prosinec 24,1 16,6 20,2 20,7 15,9 23,3 27,8 16,3   
    leden 16,1 24,0 28,4 18,6 14,9 22,0 20,3 21,5   
    únor 23,4 16,6 20,2 20,8 26,0 18,4 32,3 13,7   
                       

   

  Dále přidáváme tabulku s počtem dnů, kdy průměrná denní teplota byla pod bodem mrazu. Z dat vyplývá, že právě skončená zima měla druhý nejvyšší počet těchto dnů (77) za posledních osm zim. V rámci poslední zimy byl počet dnů v jednotlivých měsících vyrovnananý. Průměrná teplota nad bodem mrazu byla pouze v 13 dnech zimy. 

  počet dnů s mínusovou průměrnou denní teplotou
  měsíc 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
  prosinec 20 7 22 27 24 21 18 27
  leden 28 25 27 23 31 18 28 25
  únor 24 20 17 28 17 18 13 25
  celkem 72 52 66 78 72 57 59 77

   

  V další tabulce je uvedena nejnižší průměrná denní teplota za celou klimatologickou zimu. Tato hodnota prezentuje sílu studeného vzduchu, protože nejnižší teplota zimy automaticky neznamená nejnižší průměrnou denní teplotu. Je potřeba, aby byl studený celý daný den. V tomto ohledu byl příliv arktického vzduchu v uplynulé zimy velmi slabý. 

  nejnižší průměrná denní teplota zimy
  měsíc 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
  teplota -12,9 -12,7 -15,6 -18,7 -11,5 -8,6 -14,8 -10,2

   

  Dále se věnujeme hodnocení sněhové pokrývky. Její výška se na Plechém měří automaticky pomocí ultrazvukového čidla. Přesnost měření se několikrát za zimu na této stanici kontroluje v rámci tzv. expedičního měření manuálním přeměřováním sněhové pokrývky přímo pod automatickým čidlem a zároveň i v blízkém okolí stanice. Souběžně se také provádí měření vodní hodnoty sněhu. Klimatologická zima trvala 90 dnů a v každém z těchto dnů ležel na stanici sníh, což není v nejvyšších partiích Šumavy nic neobvyklého. Za osm hodnocených meteorologických zim dohromady neležela souvislá sněhová pokrývka pouze v 14 dnech (2% všech dnů).

                       
    počet dní se sněhovou pokrývkou  
      2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022  
    prosinec 31 26 31 31 30 31 23 31  
    leden 31 31 31 31 31 31 31 31  
    únor 28 29 28 28 28 29 28 28  
    celkem 90 86 90 90 89 91 82 90  
                       

   

  U sněhové pokrývky se hodnotí i maximum její výšky během příslušného období, zpravidla je to kalendářní rok, nebo celá zimní sezóna. Maximální výška sněhu není obvykle v hřebenových partiích Šumavy zaznamenána v období meteorologické zimy, ale většinou v březnu, někdy i v dubnu, proto i zde uvedená maxima jsou využita pouze pro příslušné porovnání. Nejvyšší sněhová pokrývka byla změřena v meteorologické zimě 2017/2018 v měsíci lednu a to 205 cm. V právě skončeném hodnoceném období bylo sněhové maximum 133 cm v únoru, nejnižší maximum vykazuje dle údajů v tabulce zima 2014/2015.

                       
    maximální výška sněhové pokrývky  
      2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022  
    prosinec 44 27 41 141 66 54 29 83  
    leden 84 109 112 205 167 87 104 88  
    únor 84 128 98 190 183 127 102 133  
                       

   

  Podobně jako výška sněhové pokrývky je důležitým parametrem i jeho vodní hodnota, a to zejména z hlediska hydrologického. Sněhová vodní hodnota neboli zásoba vody obsažená ve sněhu roste v průběhu zimy a taktéž nejvyšších hodnot dosahuje na hřebenech hor až na jaře, často ještě později než maximum výšky sněhu. Vodní hodnotu měříme na několika místech v okolí stanice a následně uvádíme průměrnou hodnotu v mm vodního sloupce, tedy stejně jako úhrn srážek. V rámci příslušného hodnocení meteorologické zimy porovnáváme tyto údaje zaznamenané vždy a pouze ke konci února. Letošních 540 mm patří k těm vyšším hodnotám za posledních 8 zim.

   

                       
   

  Sněhová vodní hodnota (SVH)

  průměrná hodnota v okolí (zaokrouhleno)

   
      2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022  
    konec února 260 430 340 740 650 460 300 540   
                       

   

  Meteorologická zima 2021/22 patřila z hlediska průměrné teploty vzduchu jako celek v kontextu zde hodnocených zim k těm chladnějším a z hlediska hodnocení sněhu k těm spíše průměrným. Sněhová pokrývka ležela po celé období, jak bývá v těchto výškách obvyklé. 

   

   

  text (ir, jp)

  foto (jp)

  Sdílet