Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Zimní údržba města Vimperk

   

   

   

   

  Zimní údržba města Vimperk 

   

   

   

   

         Oslovili jsme jednatele Městských služeb ve Vimperku pana Ing. Jana Krále, aby nám odpověděl na pár otázek týkajících se zimní údržby města a personálního nasazení při odklízení sněhu.

   

   

  603866  

   

   

  Postupujete v těchto kalamitních dnech dle schváleného plánu údržby pro daný rok nebo se řeší odklízení sněhu také v některých případech individuálně? 

   

  Běžně postupujeme výhradně dle schváleného plánu zimní údržby. V situacích jako byla tato, pak postupujeme dle pokynů tzv. štábu zimní údržby, který svolala paní starostka a kde se samozřejmě postupuje v součinnosti všech zúčastněných na zmírňování následků po padání sněhu nebo ledovky.

   

   

   

  Je počet pracovníků na odklízení sněhu dostačující? 

   

  Počet pracovníků je vždy plánován před zahájením zimní údržby tak, aby pokryl předpokládané práce v rámci celé zimní údržby tj. od listopadu - března až dubna. V posledních letech se snažíme posílit pracovníky zejména ruční úklid, kterého přibývá a zvýšil se i počet nasazené techniky. Při kalamitních stavech nebo při plošných náhlých námrazách je lidí vždycky málo a pomáhají nám kolegové z Městských lesů. Nelze vše okamžitě odstranit.

   

   

   

  Dostává se Vám dostatek podpory od vedení města? Jsou dostatečné finanční prostředky z rozpočtu na náklady spojené se zimní údržbou města?

   

  Podpora města je jak v oblasti součinnosti, tak pochopení v situacích, které jsou náročnější i v poskytování informací od občanů, které řešíme. Pokud vím, rozpočet byl a je vždy připraven pokrýt potřeby zimní údržby za celé období a nikdy nebyl problém náklady s ní spojené proplatit.

   

   

   

  Jsou využiti uchazeči o zaměstnání, kteří splňují podmínky pro výkon této práce? Je nabídnuta možnost nekolidujícího zaměstnání (brigády) uchazečům, kteří například nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti, si touto formou přivydělat?  

   

  Máme v pohotovosti brigádníky, kteří jdou pouze na zimní údržbu. Pakliže není sníh, jsou doma. Tyto skupiny jsou řízeny a organizovány přímo odborem údržby a nebo námi.

   

   

   

  Kolik uchazečů o zaměstnání z evidence Úřadu práce je u Vás umístěno na VPP a SÚPM a čerpáte tak finanční prostředky na jejich mzdy?

   

  Na VPP jsme měli 5 míst a na SÚPM pak 1 místo, čerpáme tudíž prostředky z ÚP. Situace letos však není dobrá. Pracovní návyky a morálka takto nabízených pracovníků není valná (neustálé nemoci a neomluvená absence) a zřejmě to souvisí i s nedostatkem lidí, jako je to všude. A na ÚP pak většinově zůstávají lidé, kteří nechtějí přijmout jakoukoliv práci.

   

   

   
  Úklid-sněhu

  Kolik lidí vykonává ve Vimperku trest obecných prospěšných prací a kolik z nich je v ulicích a uklízí sníh? 

   

  Máme smlouvu s Probační službou ohledně využívání odsouzených na práci. V letošním roce zatím nikdo nebyl nabídnut soudem k výkonu odpracování hodin.

   

   

   

  Když pohlédnete do historie, tak zaznamenáváte pokles nebo nárůst v počtu pracovníků u Městských služeb? Čím je to případně způsobeno?

   

  Z historického pohledu (já ho mám už 12 let) zaznamenáváme značný nárůst pracovníků na zimní údržbu. Souvisí to se stoupajícími požadavky Vimperáků zejména na rychlost a kvalitu údržby. Některé myšlenky našich spoluobčanů jsou však nesoudné a nemožné. S tím se setkáváme každou zimu. Máme také připravenou pohotovostní četu, která se snaží reagovat okamžitě na vyřešení nesjízdnosti nebo neschůdnosti jakéhokoliv místa. Pomáháme i starším spoluobčanům odklízet sníh od jejich nemovitostí, ale až když máme splněny naše povinnosti. Jak už jsem řekl, stoupá náročnost občanů, musí růst počet pracovníků a techniky, která se úklidem zabývá a také rostou rozpočtované prostředky, které se za zimní údržbu utratí.

   

   

   

  Jak je rozdělena náplň práce mezi pracovníky v případě úklidu sněhu ve městě?  

   

  Každý náš pracovník ví, jakou má trasu, jaké má časy a jaké jsou priority dle plánu. Podle potřeby města se samozřejmě lokality upřesňují, to záleží na povětrnostní situaci. Vybrané mechanismy jsou celou zimu v pohotovosti a jejich okamžik nasazení u naší firmy si řídím osobně.

   

   

   

  V jakých intervalech se denně odklízí sníh a udržují komunikace? 

   

  Pracujeme dle instrukcí plánu zimní údržby (pozn.: již zveřejněn zde) . Každý si ho může přečíst a popřemýšlet o něm. 

   

  Vypíchnu zde pouze základní údaje: Máme 60 km komunikací ve městě a to mezi auty, různými předměty, mobiliářem, soukromé výjezdy, křižovatky. Je to jako z Vimperka do Českých Budějovic. Dále máme cca 16 km chodníků ve městě - opět auta, mobiliář, kandelábry apod, k tomu schodiště a parkoviště. Opět vzdálenost Vimperk - Volyně.

   

   

  Naším úkolem je zmírňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti způsobené sněhem, my nejsme schopni je odstranit. Děje se tak v rámci našich technických možností, společenské potřeby a finančních možností města. Časové limity jsou dány pořadím důležitosti komunikací a chodníků. Ty nejdůležitější do 4 hodin po skončení spadu sněhu, ty tzv. méně důležité do 12 - 48 hodin. Vím, že pro každého je nejdůležitější zrovna ta jeho komunikace, kde bydlí a tak se snažíme a zároveň jsme i schopni zlikvidovat sníh a dostat komunikace do černého asfaltu u priorit určitě do 4 hodin, v drtivé většině komunikací do cca 8 hodin po skončení spadu sněhu nebo začátku námrazy. Sníh se má začíná uklízet až od 5 cm. To hovořím za Městské služby.

   

   

   

  Závěrem Ing. Jan Král dodává:

   

  Chci poděkovat všem mým zaměstnancům, kteří se zabývají úklidem sněhu ve Vimperku, vím, jak to mají těžký. Děkuji i kolegům ze SÚS Prachatice za spolupráci, neboť u nich je to stejné jako u nás. Zejména pak patří dík mým cca 20 romským spolupracovníkům, protože bez nich by, milí Vimperáci, to město nikdo neuklidil.

   

  Věřím, že sníh roztaje a bude líp.

   

    

  z2

  J.Ř.

   

  Sdílet